Pilot för it-stödet Nova

Med Nova samlas all information i ett system och hanteringen av tjänstgöringsanmälan och avrapportering blir enhetlig, effektivare och mer rättssäker – från ordningsvakt till polisen.

Pilot för it-stödet Nova

It-stödet Nova ska med start i september 2021 testas i region Nord och region Bergslagen och i nästa skede i region Väst. Med Nova samlas all information i ett system och hanteringen av tjänstgöringsanmälan och avrapportering blir enhetlig, effektivare och mer rättssäker – från ordningsvakt till polisen.

En provstart, innan den gemensamma pilotstarten, skedde i region Nord den 16–23 juni 2021 med gott resultat.

Nova underlättar avrapporteringen för ordningsvakter eftersom den kan påbörjas direkt på plats i mobilen. I framtiden ska polisen kunna fortsätta skriva i rapporter som ordningsvakter skapat – inga fler handskrivna papperslappar.

Genom ordningsvakternas avrapportering i Nova får regionerna en lägesbild över vilka ordningsvakter som är i tjänst och var de tjänstgör och lokalpolisområdena får en lägesbild över hur ordningsläget varit vid restauranger och krogar.

En kort introduktion till Nova

Så här använder du Nova i mobilen

Till dig som är med i piloten

Endast ordningsvakter som fått meddelande om att ingå i piloten/försöksverksamheten ska använda Nova för tjänstgöringsanmälan och avrapportering: https://etjanster.polisen.se/enova/. Övriga ordningsvakter får prova att logga in men inte skriva något. Polismyndigheten behöver testa Nova i liten skala. Ordningsvakter som i nästa skede ska ingå i piloten kommer att få instruktioner om start med mera.

Syftet med piloten är att kunna verksamhetsanpassa organisation för mottagare, justera eventuella mjukvarufel, underlag till utveckling, utbildning och instruktioner inför ett nationellt införande under 2022.

Inledningsvis genomförs testerna i:

  • Sundsvall i polisregion Nord
  • Örebro, Karlstad och Borlänge i polisregion Bergslagen
  • Göteborg i polisregion Väst.
     

Vid eventuella systemfel gör du tjänstgöringsanmälning och avrapportering som tidigare.

Under piloten kan du som ordningsvakt vända dig till support.e-nova@polisen.se för att få support och lämna synpunkter på applikationen.