Tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Tjänstgöringsanmälan fylls i och skickas till Polismyndigheten före tjänstgöring. Använd blanketten eller webbformulär i de län där det finns.

Det här ska kontrolleras före tjänstgöringens början:

  • Alla dörrar i utrymningsvägar kan lätt öppnas inifrån utan nycklar eller verktyg.
  • Alla ytterdörrar kan öppnas helt.
  • Alla utrymningsvägar är framkomliga och fria.
  • Alla utrymningsskyltar är väl synliga.
  • Alla brandsläckare och inomhusbrandposter är på plats och lätt åtkomliga.

Webbformulär för tjänstgöringsanmälan

I vissa delar av landet kan du som är ordningsvakt i skicka din tjänstgöringsanmälan via ett formulär på webben. Länk till formuläret hittar du under respektive ort/län/region.

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av lagen om ordningsvakter (1980:578) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Jobbar du i region Bergslagen? Använd it-stödet Nova!

Just nu pågår en pilot av ett nytt it-stöd för tjänstgöringsanmälan och avrapportering. Om du är ordningsvakt i region Bergslagen ska du rapportera i det nya systemet Nova. Om det uppstår tekniska problem kan du använda blankett och formulär.

Tjänstgöringsanmälan i Nova

Region Bergslagen

Dalarna

Dalarna - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Värmland

Arvika - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Karlstad - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Kristinehamn - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Torsby - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Örebro

Örebro - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Region Nord

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland - tjänstgöringsanmälan

Region Väst

Göteborg

Göteborg City - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Göteborg Hisingen - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Halland

Falkenberg - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Halmstad - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Laholm - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Hylte - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Kungsbacka - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Varberg - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Region Öst

Jönköping - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Södermanland - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Östergötland - tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter

Blankett för tjänstgöringsanmälan

Blanketten fylls i och mejlas till polismyndigheten. Blanketten finns i två varianter, en som du fyller i digitalt och en som du behöver skriva ut och fylla i för hand.

Tjänstgöringsanmälan ordningsvakt (pdf)

Tjänstgöringsanmälan ordningsvakt - skriv ut och fyll i för hand (pdf)

Mejla blanketten till polisen i länet/regionen du ska tjänstgöra i.  

Region Syd - adresser

Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

E-post: registrator.syd@polisen.se

Region Mitt - adresser

Gävleborg

E-post: ordningsvakter.gavleborg@polisen.se

Uppsala

E-post: ordningsvakt.uppsala@polisen.se

Västmanland

E-post: ordningsvakter.vastmanland@polisen.se

Region Stockholm adresser

Stockholm

Polisområde City
E-post: ordningsvakt-pocity.stockholm@polisen.se

Polisområde Syd
E-post: ordningsvakt-stockholm.po-syd@polisen.se

Polisområde Nord
E-post: ordningsvakt-stockholm.po-nord@polisen.se

Gotland

Polisområde Gotland
E-post: ordningsvakt-stockholm.po-gotland@polisen.se

Region Väst - adresser

Västra Götaland

Polisområde Storgöteborg

Lokalpolisområde City
E-post: Ordningsvakt-goteborgcity.vastragotaland@polisen.se

Lokalpolisområde Hisingen
E-post: lpo-storgoteborg-hisingen.kansli@polisen.se

Lokalpolisområde Nordost
E-post: lpo-storgoteborg-nordost.kansli@polisen.se

Lokalpolisområde Syd
E-post: lpo-storgoteborg-syd.ordningsvakter@polisen.se

Lokalpolisområde Kungälv/Ale
E-post: lpo-storgoteborg-kungalv.ale.kansli@polisen.se

Polisområde Skaraborg
E-post: po-skaraborg.kansli@polisen.se

Polisområde Fyrbodal
E-post: ordningsvaktsrapporter.fyrbodal@polisen.se

Polisområde Älvsborg
E-post: ordningsvakt-boras.vastragotaland@polisen.se