Tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter i Hylte

Tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter som tjänstgör i Hylte i Hallands län i polisregion Väst.

Använd it-stödet Nova!

Använd it-stödet Nova för att anmäla din tjänstgöring. Om det uppstår tekniska problem kan du använda blankett och formulär.

Tjänstgöringsanmälan i Nova

Fyll i formuläret och skicka det senast en timme före tjänstgöringens
början.

Samtliga tjänstgörande ordningsvakter ska ha kunskap om:

  • Var samtliga utrymningsvägar finns.
  • Var brandsläckare och inomhusbrandposter finns och hur de fungerar.
  • Om det finns utrymningslarm i lokalerna och om så är fallet var knapparna (minst två) för start av utrymningslarmet finns.
  • Rutinerna för utrymning av lokalerna.
  • Hur många personer som får vistas i lokalerna.


Samtliga punkter ska kontrolleras före tjänstgöringens början:

  • Alla dörrar i utrymningsvägar kan lätt öppnas inifrån utan nycklar eller verktyg.
  • Alla ytterdörrar kan öppnas helt.
  • Alla utrymningsvägar är framkomliga och fria.
  • Alla utrymningsskyltar är väl synliga.
  • Alla brandsläckare och inomhusbrandposter är på plats och lätt åtkomliga.

Fyll i samtliga fält.

Tjänstgöringsanmälan - skickas före arbetspasset

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av lagen om ordningsvakter (1980:578) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter