JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter i Hylte

Tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter som tjänstgör i Hylte i Hallands län i polisregion Väst.

Fyll i formuläret och skicka det senast en timme före tjänstgöringens
början.

Samtliga tjänstgörande ordningsvakter ska ha kunskap om:

Var samtliga utrymningsvägar finns.Var brandsläckare och inomhusbrandposter finns och hur de fungerar.Om det finns utrymningslarm i lokalerna och om så är fallet var knapparna (minst två) för start av utrymningslarmet finns.Rutinerna för utrymning av lokalerna.Hur många personer som får vistas i lokalerna.

Samtliga punkter ska kontrolleras före tjänstgöringens början:

  • Alla dörrar i utrymningsvägar kan lätt öppnas inifrån utan nycklar eller verktyg.
  • Alla ytterdörrar kan öppnas helt.
  • Alla utrymningsvägar är framkomliga och fria.
  • Alla utrymningsskyltar är väl synliga.
  • Alla brandsläckare och inomhusbrandposter är på plats och lätt åtkomliga.

Fyll i samtliga fält.

Tjänstgöringsanmälan - skickas före arbetspasset

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se kan behandlas automatiserat i något av polisens datasystem. Behandlingen av personuppgifter regleras till exempel i personuppgiftslagen (1998:204).

Regelverket syftar bland annat till att skydda dina grundläggande fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter. En viktig del i det skyddet är att du informeras om behandlingen.
Behandling av personuppgifter på webbplatsen

Till toppen