Tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter i Örebro

Tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter som tjänstgör i Örebro län i polisregion Bergslagen.

Använd it-stödet Nova!

Använd it-stödet Nova för att anmäla din tjänstgöring. Om det uppstår tekniska problem kan du använda blankett och formulär.

Tjänstgöringsanmälan i Nova

Anmälan skickas till Polismyndigheten innan tjänstgöringen.

Samtliga tjänstgörande ordningsvakter ska ha kunskap om

 • var samtliga utrymningsvägar finns
 • var handbrandsläckare och inomhusbrandposter finns och hur dessa fungerar
 • om det finns utrymningslarm i lokalen
 • var knapparna (minst två) för start av utrymningslarmet finns
 • hur rutinerna för utrymning av lokalerna är
 • hur många personer som får vistas i lokalen.

Fyll i alla fält.

Tjänstgöringsanmälan - skickas före arbetspasset

Följande punkter ska kontrolleras innan tjänstgöringens början:

 • Alla dörrar i utrymningsvägar kan lätt öppnas inifrån utan nycklar eller verktyg
 • Alla ytterdörrar kan öppnas helt
 • Alla utrymningsvägar är framkomliga och fria
 • Alla utrymningsskyltar är väl synliga
 • Alla brandsläckare och inomhusbrandposter är på plats och är lättåtkomliga

 

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av lagen om ordningsvakter (1980:578) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter