Tjänstgöringsanmälan ordningsvakter i Torsby, Sunne, Hagfors och Munkfors

Tjänstgöringsanmälan för ordningsvakter som tjänstgör i Värmlands län. Anmälan ska e-postas till Polismyndigheten innan tjänstgöringen. Använd "skicka"-knappen längst ned.

Samtliga tjänstgörande ordningsvakter ska ha kunskap om:

  • Var samtliga utrymningsvägar finns.
  • Var handbrandsläckare och inomhusbrandposter finns och hur dessa fungerar.
  • Om det finns utrymningslarm i lokalen.
  • Var knapparna (minst två) för start av utrymningslarmet finns.
  • Hur rutinerna för utrymning av lokalerna är.
  • Hur många personer som får vistas i lokalen.
Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av lagen om ordningsvakter (1980:578) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter