Tjänstgöringsrapport för ordningsvakter

Tjänstgöringsrapporten fylls i och skickas till Polismyndigheten efter tjänstgöring. Använd blanketten eller webbformulär i de län där det finns.

Webbformulär för tjänstgöringsrapport

I vissa delar av landet kan du som är ordningsvakt skicka din tjänstgöringrapport via ett formulär på webben. Länk till formuläret hittar du under respektive ort/län/region.

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av lagen om ordningsvakter (1980:578) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Jobbar du i region Bergslagen? Använd it-stödet Nova!

Just nu pågår en pilot av ett nytt it-stöd för tjänstgöringsanmälan och avrapportering. Om du är ordningsvakt i region Bergslagen ska du rapportera i det nya systemet Nova. Om det uppstår tekniska problem kan du använda blankett och formulär.

Tjänstgöringsanmälan i Nova

Region Bergslagen

Dalarna - tjänstgöringsrapport för ordningsvakter

Arvika - tjänstgöringsrapport för ordningsvakter

Karlstad - tjänstgöringsrapport för ordningsvakter

Kristinehamn - tjänstgöringsrapport för ordningsvakter

Torsby - tjänstgöringsrapport för ordningsvakter

Örebro - tjänstgöringsrapport för ordningsvakter

Region Nord

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland - tjänstgöringsrapport

Region Öst

Jönköping - tjänstgöringsrapport för ordningsvakter

Södermanland - tjänstgöringsrapport för ordningsvakter

Östergötland - tjänstgöringsrapport för ordningsvakter

Blankett för tjänstgöringsrapport

Blanketten fylls i och mejlas till polismyndigheten. Blanketten finns i två varianter, en som du fyller i digtalt på skärmen och en som du behöver skriva ut och fylla i för hand. 

Rapport ordningsvakt (pdf)

Rapport ordningsvakt - skriv ut och fyll i för hand (pdf)

Mejla blanketten till polisen i länet/regionen där du har tjänstgjort.

Region Syd - adresser

Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

E-post: registrator.syd@polisen.se

Region Mitt - adresser

Gävleborg

E-post: ordningsvakter.gavleborg@polisen.se

Uppsala

E-post: ordningsvakt.uppsala@polisen.se

Västmanland

E-post: ordningsvakter.vastmanland@polisen.se

Region Väst - adresser

Halland

Kungsbacka
E-post: ordningsvakt-kungsbacka.halland@polisen.se

Falkenberg
E-post: ordningsvakt-falkenberg.halland@polisen.se

Laholm
E-post: ordningsvakt-laholm.halland@polisen.se

Varberg
E-post: ordningsvakt-varberg.halland@polisen.se

Hylte
E-post:ordningsvakt-hylte.halland@polisen.se

Halmstad
E-post: ordningsvakt-halmstad.halland@polisen.se

Västra Götaland

Polisområde Storgöteborg

Lokalpolisområde City
E-post: Ordningsvakt-goteborgcity.vastragotaland@polisen.se

Lokalpolisområde Hisingen
E-post: lpo-storgoteborg-hisingen.stationsbefal@polisen.se

Lokalpolisområde Nordost
E-post: lpo-storgoteborg-nordost.kansli@polisen.se

Lokalpolisområde Syd
E-post: lpo-storgoteborg-syd.ordningsvakter@polisen.se

Lokalpolisområde Kungälv/Ale
E-post: lpo-storgoteborg-kungalv.ale.kansli@polisen.se

Polisområde Skaraborg
E-post: po-skaraborg.kansli@polisen.se

Polisområde Fyrbodal
E-post: ordningsvaktsrapporter.fyrbodal@polisen.se

Polisområde Älvsborg
E-post: ordningsvakt-boras.vastragotaland@polisen.se

Region Stockholm - adresser

Stockholm

Polisområde City 
E-post: ordningsvakt-pocity.stockholm@polisen.se

Polisområde Syd
E-post: po-sthlm-syd.stationsbefal@polisen.se

Polisområde Nord
E-post: ordningsvakt-stockholm.po-nord@polisen.se

Gotland

Polisområde Gotland
E-post: ordningsvakt-stockholm.po-gotland@polisen.se