Tjänstgöringsrapport för ordningsvakter i Dalarna

Rapport för ordningsvakter som tjänstgör i Dalarna i polisregion Bergslagen.

Använd it-stödet Nova!

Använd it-stödet Nova för att skicka in din tjänstgöringsrapport. Om det uppstår tekniska problem kan du använda blankett och formulär.

Tjänstgöringsrapportering i Nova

Rapporten fylls i och skickas till Polismyndigheten efter tjänstgöring.

Viktigt att läsa angående åtgärdsredovisningen:

a) gripande enligt rättegångsbalken (RB) 24:7

b) åtgärd enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (avvisande, avlägsnande, omhändertagande)

c) åtgärd enligt 13 § polislagen (PL) (1984:387) (avvisande, avlägsnande, omhändertagande)

d) skyddsvisitation enligt PL 19 § p. 1

e) beslag enligt RB 27 kap. 4 §

f) beslag enligt 2 § p. 3 lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  1. Vem som fattat beslut om ingripandet
  2. Grunden för beslutet och tidpunkten när det fattats
  3. Vem eller vilka som deltagit i beslutet
  4. Vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot
  5. Tidpunkten för ingripandet och
  6. Vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet samt:
  7. Tid för överlämnande av gripen till polis eller omhändertagen person till polis eller annan.

Uppgifter enligt 2-4 om ordningsvakt beslutat att häva gripande/omhändertagande.

Handfängsel

Om handfängsel använts: Uppgifter om anledning till detta.

Om handfängsel har använts, fyll i blanketten rapport för ordningsvakt och skicka till Polismyndigheten i Dalarna.
Rapport ordningsvakt

Fyll i samtliga fält.

Tjänstgöringsrapport - skickas efter arbetspasset

Om handfängsel har använts, fyll i den blanketten fängselprotokoll och skicka till Polismyndigheten Dalarna.

 

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av lagen om ordningsvakter (1980:578) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter