Tjänstgöringsrapport för ordningsvakter LPO Karlstad

Tjänstgöringsrapport för ordningsvakter i LPO Karlstad, Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga.

Rapporten fylls i och skickas till Polismyndigheten efter tjänstgöring.

Fyll i fälten.

Tjänstgöringsrapport Karlstad

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av lagen om ordningsvakter (1980:578) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter