Tjänstgöringsrapport för ordningsvakter LPO Karlstad

Tjänstgöringsrapport för ordningsvakter i LPO Karlstad, Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga.

Jobbar du i region Bergslagen? Använd it-stödet Nova!

Just nu pågår en pilot av ett nytt it-stöd för tjänstgöringsanmälan och avrapportering. Om du är ordningsvakt i region Bergslagen ska du rapportera i det nya systemet Nova. Om det uppstår tekniska problem kan du använda blankett och formulär.

Tjänstgöringsanmälan i Nova

Rapporten fylls i och skickas till Polismyndigheten efter tjänstgöring.

Fyll i fälten.

Tjänstgöringsrapport Karlstad

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av lagen om ordningsvakter (1980:578) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter