Sök
Stäng Meny

Tjänstgöringsrapport för ordningsvakter i Örebro län

Rapport för ordningsvakter som tjänstgör i Örebro län i polisregion Bergslagen.

Använd it-stödet Nova!

Använd it-stödet Nova för att skicka in din tjänstgöringsrapport. Om det uppstår tekniska problem kan du använda blankett och formulär.

Tjänstgöringsrapportering i Nova

Efter avslutad tjänstgöring ska denna rapport skickas till polismyndigheten.

Viktigt att läsa angående åtgärdsredovisningen

a) gripande enligt rättegångsbalken (RB) 24:7

b) åtgärd enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (avvisande, avlägsnande, omhändertagande)

c) åtgärd enligt 13 § polislagen (PL) (1984:387) (avvisande, avlägsnande, omhändertagande)

d) skyddsvisitation enligt PL 19 § p. 1

e) beslag enligt RB 27 kap. 4 §

f) beslag enligt 2 § p. 3 lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  1. Vem som fattat beslut om ingripandet
  2. Grunden för beslutet och tidpunkten när det fattats
  3. Vem eller vilka som deltagit i beslutet
  4. Vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot
  5. Tidpunkten för ingripandet och
  6. Vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet samt:
  7. Tid för överlämnande av gripen till polis eller omhändertagen person till polis eller annan.

Uppgifter enligt 2-4 om ordningsvakt beslutat att häva gripande/omhändertagande.

Handfängsel

Om handfängsel använts ange uppgifter om anledning till detta. Se särskild rapport, fängselprotokoll.

Fyll i samtliga fält.

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Tjänstgöringsrapport - skickas efter arbetspasset

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan om förordnande, tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av lagen om ordningsvakter (1980:578) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter