Sök
Stäng Meny

It-stödet Nova

Med Nova samlas all information i ett system och hanteringen av tjänstgöringsanmälan och avrapportering blir enhetlig, effektivare och mer rättssäker – från ordningsvakt till polisen.

Tekniskt underhållsarbete den 3-4 juni 2023

Från lördagen den  3 juni till söndagen den 4 juni utförs tekniskt underhållsarbete vilket innebär att personer som tidigare inte loggat in i systemet Nova inte kommer kunna använda tjänsten under dessa dagar. Vi ber er därför informera era kollegor som tidigare inte använt tjänsten att logga in innan 3 juni om detta är möjligt. Det räcker med att logga in i systemet, man behöver alltså inte starta ett arbetspass.

Om man som ny användare har problem med inloggningen under perioden den 3-4 juni hänvisar vi till de reservrutiner som finns. Har man tidigare loggat in men upplever problem hänvisar vi till 114 14.

Från den 1 januari 2023 är det obligatoriskt för alla ordningsvakter att använda Nova för tjänstgöringsanmälan och avrapportering.

Rapportera i Nova

Vid eventuella systemfel gör du tjänstgöringsanmälning och avrapportering som tidigare.

Om du behöver support eller vill lämna synpunkter på applikationen kan du ringa 114 14.

Direktrapportering

Funktionen direktrapportering gör det möjligt för ordningsvakter att rapportera händelser och skicka in dokumentationen till polisen, direkt under pågående tjänstgöring.

Direktrapportering är tillgänglig vid händelserapportering av

  • ett gripande
  • ett omhändertagande

Läs mer hur man använder direktrapportering i användarstödet (pdf, 612 kB).

Viktigt att registrera avslutad tjänstgöring

Som ordningsvakt har du en skyldighet att anmäla din tjänstgöring i it-stödet Nova innan eller i direkt anslutning till att du börjar ditt arbetspass. Under arbetspassets gång ska eventuella tjänsteåtgärder, tvångsmedel och händelser rapporteras i Nova. Direkt efter avslutat arbetspass ska tjänstgöringen avslutas i Nova, vilket innebär att tjänstgöringen och det man registrerat i Nova lagras hos Polismyndigheten.

Utebliven registrering = makulerad anmälan

Om du som ordningsvakt inte själv avslutar din tjänstgöring i Nova inom åtta (8) dagar, kommer ditt påbörjade arbetspass makuleras. Det innebär att tjänstgöringsanmälan och avrapportering permanent tas bort från Nova och att ditt arbetspass inte blir registrerat samt att viktiga rapporterade åtgärder och händelser går förlorat. Det betyder samtidigt att din skyldighet enligt 7 kap. 5 och 7 §§ Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (FAP 670-1) inte fullgörs.

Ordningsvaktens ansvar

Det här är ordningsvaktens ansvar:

  • Alla ordningsvakter ska logga in och starta upp sitt tjänstgöringspass i Nova.
  • Är ni flera ordningsvakter som arbetar på samma ställe ska inte alla avrapportera varje ingripande/åtgärd. Endast den som är ansvarig för ingripandet avrapporterar och noterar vilka övriga som var närvarande i sin avrapportering.
  • Är det flera ordningsvakter som tjänstgör på samma ställe så var noga med att ange samma adress så blir det enklare för kontaktpolisen att sortera rapporterna efter tjänstgöringsställe.
  • Arbetsledaren/ ansvarig ordningsvakt samordnar att varje ordningsvakt startar och avslutar sin tjänstgöring, stavar rätt på tjänstgöringsstället och att alla har samma syn på antal besökande.
  • Vid överlämnade av omhändertagen/ gripen anteckna polisens patrullnummer vid överlämningen.
  • Skicka in avrapporteringen i samband med tjänstgöringens slut. Först när tjänstgöringen är avslutad i Nova är rapporteringsskyldigheten uppfylld.

Introduktion till it-stödet Nova 

Så här använder du Nova i mobilen

Enhetlig, effektivare och mer rättssäker rapportering med Nova

Med Nova samlas all information i ett system och hanteringen av tjänstgöringsanmälan och avrapportering blir enhetlig, effektivare och mer rättssäker – från ordningsvakt till polisen.

Nova underlättar avrapporteringen för ordningsvakter eftersom den kan påbörjas direkt på plats i mobilen. I framtiden ska polisen kunna fortsätta skriva i rapporter som ordningsvakter skapat – inga fler handskrivna papperslappar.

Genom ordningsvakternas avrapportering i Nova får regionerna en lägesbild över vilka ordningsvakter som är i tjänst och var de tjänstgör och lokalpolisområdena får en lägesbild över hur ordningsläget varit vid restauranger och krogar.