Fortbildning för ordningsvakter

Ansök om nytt förordnande i god tid

Kom ihåg att snarast ansöka om nytt förordnande som ordningsvakt, helst redan sex månader innan ditt förordnande löper ut, för att vara säker på att få utbildningsplats för fortbildning.

Har ditt förordnande redan löpt ut är det extra viktigt att du skickar din ansökan snarast så att den föreskrivna femårsgränsen inte riskerar att passeras under året. Annars måste du genomföra en ny grundutbildning innan ett nytt förordnande får utfärdas.

Hur vet jag om jag omfattas av den tidsbegränsade föreskriften?

Har du förordnats som ordningsvakt för tre år och ditt förordnande upphör att gälla under perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2023, får du förordnas på nytt utan att genomgå fortbildning då du omfattas av den tidsbegränsade föreskriften FAP 670-2. Det innebär att om det inte finns plats på våra utbildningar, på grund av att många som inte kunde gå utbildning under pandemin nu behöver gå fortbildning, får Polismyndigheten utfärda korta förordnanden. Ett sådant förordnande får meddelas för högst ett år i taget och maximalt två gånger. Det andra förordnandet som utfärdas med stöd av FAP 670-2 kan ha en kortare giltighetstid än ett år för att överensstämma med din ”femårsgräns”. Det blir kortare giltighetstid än ett år, för att du inte ska riskera att hamna utanför ”femårsgränsen”. Polismyndigheten avgör om det föreligger sådana omständigheter.

Ansökan och ansökningsavgift

I ansökan anger du önskat utbildningsdatum och utbildningsort. När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor och i den avgiften ingår även ett eventuellt utfärdande av ordningsvaktsförordnande. Handläggningen av ditt ärende kommer att påbörjas först när betalningen är registrerad hos oss. En registerkontroll utförs mot brottsregistret.

Kursavgift

Kursavgiften för fortbildning är 8 000 kronor. Du kommer att aviseras kursavgiften till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Avgiften ska vara betald inom 14 dagar efter att du fått aviseringen och innan utbildningen startar. Återbetalning av kursavgiften medges ej om inte polismyndigheten av särskilda skäl har varit tvungna att ställa in utbildningen. 

Utbildning

För att bli godkänd på utbildningen och därmed ha möjlighet att förordnas på nytt som ordningsvakt krävs fullständig närvaro och aktivt deltagande under samtliga utbildningstimmar samt godkänt skriftligt prov och godkända examinationer i självskyddsmoment. Om du behöver göra omprov, antingen på teori eller fysiska moment, medges ett tillfälle för omprov. Omprov genomförs på ett av polismyndigheten angivet tillfälle och ska genomföras inom den tid som din ansökan är giltig, vilket är inom ett år från det att din ansökan om förordnande och utbildning inkom till polisen. För den som inte fullföljer utbildningen eller inte blir godkänd på utbildningen sker ingen återbetalning av kursavgift.

Ordningsvaktsförordnande

Efter godkänd fortbildning får du ett ordningsvaktsförordnande som gäller i tre år.

Utbildningsmaterial för ordningsvakter

En ordningsvakt är förordnad att medverka till att upprätthålla allmän ordning. För att kunna göra det har en ordningsvakt genom lag försetts med en hel del befogenheter. Ordningsvakter har rätt att frihetsberöva personer samt att använda våld i vissa situationer.

Juridik för ordningsvakter

Fortbildning för ordningsvakter - datum, orter och ansökan

Fortbildning i polisregion Bergslagen
I polisregion Bergslagen ingår Dalarna, Värmland och Örebro

Fortbildning i polisregion Mitt
I polisregion Mitt ingår Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Fortbildning i polisregion Nord
I polisregion Nord ingår Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Fortbildning i polisregion Stockholm
I polisregion Stockholm ingår Stockholm och Gotland.

Fortbildning i polisregion Syd
I polisregion Syd ingår Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Fortbildning i polisregion Väst
I polisregion Väst ingår Halland och Västra Götaland

Fortbildning i polisregion Öst
I polisregion Öst ingår Jönköping, Södermanland och Östergötland