Fortbildning för ordningsvakter

Du som har grundutbildningen måste gå fortbildning vart tredje år för att få ett nytt ordningsvaktsförordnande.

Du ansvarar själv för att fortbildningen är genomförd innan ett nytt förordnande utfärdas. Det gör du genom att i god tid innan ditt nuvarande förordnande upphör, ansöka om nytt förordnande. Ansökan om nytt förordnande behandlas samtidigt som en anmälan till fortbildning.

Laglydnad och lämplighet kontrolleras vid varje ansökan, bland annat genom att polisen hämtar in uppgifter från misstanke- och belastningsregistret.

Kostnaden för fortbildningen är 8 000 kronor. Avgiften är ny och gäller kurser som startar den 1 mars 2020 eller senare. Det är bara Polismyndigheten som genomför fortbildning för ordningsvakter.

Utbildningsmaterial för ordningsvakter

En ordningsvakt är förordnad att medverka till att upprätthålla allmän ordning. För att kunna göra det har en ordningsvakt genom lag försetts med en hel del befogenheter. Ordningsvakter har rätt att frihetsberöva personer samt att använda våld i vissa situationer.

Juridik för ordningsvakter

Fortbildning för ordningsvakter - datum, orter och ansökan

Fortbildning i polisregion Bergslagen
I polisregion Bergslagen ingår Dalarna, Värmland och Örebro

Fortbildning i polisregion Mitt
I polisregion Mitt ingår Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Fortbildning i polisregion Nord
I polisregion Nord ingår Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Fortbildning i polisregion Stockholm
I polisregion Stockholm ingår Stockholm och Gotland.

Fortbildning i polisregion Syd
I polisregion Syd ingår Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Fortbildning i polisregion Väst
I polisregion Väst ingår Halland och Västra Götaland

Fortbildning i polisregion Öst
I polisregion Öst ingår Jönköping, Södermanland och Östergötland

Till toppen