Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Fortbildning för ordningsvakter

Tidsbegränsade regler för fortbildning

Polismyndighetens fortbildningar för ordningsvakter är fortsatt inställda under 2021. En ny tidsbegränsad föreskrift gäller till den 31 december 2026 och syftar till att du som ordningsvakt ska kunna förordnas på nytt trots att fortbildning är inställd. Du ansöker om förordnande som tidigare.
Föreskrift om fortbildning av ordningsvakter 

Ansökan och ansökningsavgift

I ansökan anger du önskat utbildningsdatum och utbildningsort. När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor och i den avgiften ingår även ett eventuellt utfärdande av ordningsvaktsförordnande. Handläggningen av ditt ärende kommer att påbörjas först när betalningen är registrerad hos oss. En registerkontroll utförs mot brottsregistret.

Kursavgift

Kursavgiften för fortbildning är 8 000 kronor. Du kommer att aviseras kursavgiften till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Avgiften ska vara betald inom 14 dagar efter att du fått aviseringen och innan utbildningen startar. Återbetalning av kursavgiften medges ej om inte polismyndigheten av särskilda skäl har varit tvungna att ställa in utbildningen. 

Utbildning

För att bli godkänd på utbildningen och därmed ha möjlighet att förordnas på nytt som ordningsvakt krävs fullständig närvaro och aktivt deltagande under samtliga utbildningstimmar samt godkänt skriftligt prov och godkända examinationer i självskyddsmoment. Om du behöver göra omprov, antingen på teori eller fysiska moment, medges ett tillfälle för omprov. Omprov genomförs på ett av polismyndigheten angivet tillfälle och ska genomföras inom den tid som din ansökan är giltig, vilket är inom ett år från det att din ansökan om förordnande och utbildning inkom till polisen. För den som inte fullföljer utbildningen eller inte blir godkänd på utbildningen sker ingen återbetalning av kursavgift.

Ordningsvaktsförordnande

Efter godkänd fortbildning får du ett ordningsvaktsförordnande som gäller i tre år.

Utbildningsmaterial för ordningsvakter

En ordningsvakt är förordnad att medverka till att upprätthålla allmän ordning. För att kunna göra det har en ordningsvakt genom lag försetts med en hel del befogenheter. Ordningsvakter har rätt att frihetsberöva personer samt att använda våld i vissa situationer.

Juridik för ordningsvakter

Fortbildning för ordningsvakter - datum, orter och ansökan

Fortbildning i polisregion Bergslagen
I polisregion Bergslagen ingår Dalarna, Värmland och Örebro

Fortbildning i polisregion Mitt
I polisregion Mitt ingår Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Fortbildning i polisregion Nord
I polisregion Nord ingår Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Fortbildning i polisregion Stockholm
I polisregion Stockholm ingår Stockholm och Gotland.

Fortbildning i polisregion Syd
I polisregion Syd ingår Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Fortbildning i polisregion Väst
I polisregion Väst ingår Halland och Västra Götaland

Fortbildning i polisregion Öst
I polisregion Öst ingår Jönköping, Södermanland och Östergötland