Fortbildning för ordningsvakter

Som ordningsvakt behöver du genomgå fortbildning var tredje år för att kunna få ett förnyat förordnande.

Som ordningsvakt ansvarar du själv för att anmäla dig till fortbildningar i god tid innan ditt förordnande slutar gälla, dock inte tidigare än sex månader innan ditt förordnade går ut. Fortbildning ska genomföras var tredje år. Om det var mer än fem år sedan du genomförde grundutbildningen eller fortbildning ska en ny grundutbildning genomföras för att du ska kunna förordnas på nytt.

Tidsbegränsade regler för fortbildning

Polismyndighetens fortbildningar för ordningsvakter är fortsatt inställda under 2021. En ny tidsbegränsad föreskrift gäller till den 31 december 2026 och syftar till att du som ordningsvakt ska kunna förordnas på nytt trots att fortbildning är inställd. Du ansöker om förordnande som tidigare.
Föreskrift om fortbildning av ordningsvakter 

Ansökan och ansökningsavgift

När du har skickat in din anmälan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Avgiften avser det förnyade ordningsvaktsförordnandet och ska vara betald inom 14 dagar. Handläggning kommer inte att påbörjas av ditt ärende innan betalningen är registrerad.

En registerkontroll utförs mot misstanke- och brottsregistret.

Kursavgift

När du har antagits till fortbildningen aviseras du kursavgiften på 8 000 kronor. Avin skickas till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Aviseringen skickas ut efter sista ansökningsdag och ska vara betald inom 14 dagar efter att du har fått aviseringen. När du har betalat in kursavgiften kommer du att få en kallelse med mer information om utbildningsdagarna.

Ordningsvaktsförordnande

Efter godkänd fortbildning får du ett ordningsvaktsförordnande som gäller i tre år.

Information med anledning av Covid-19

Med anledning av covid-19 vidtar Polismyndigheten åtgärder vid utbildningar, så som färre antal deltagare, möjlighet att hålla avstånd och möjlighet till att hålla god handhygien. Den som är sjuk stannar hemma, även vid milda symptom. Vi följer utvecklingen av hälsoläget noga och kan behöva göra ändringar med kort varsel.

Utbildningsmaterial för ordningsvakter

En ordningsvakt är förordnad att medverka till att upprätthålla allmän ordning. För att kunna göra det har en ordningsvakt genom lag försetts med en hel del befogenheter. Ordningsvakter har rätt att frihetsberöva personer samt att använda våld i vissa situationer.

Juridik för ordningsvakter

Fortbildning för ordningsvakter - datum, orter och ansökan

Fortbildning i polisregion Bergslagen
I polisregion Bergslagen ingår Dalarna, Värmland och Örebro

Fortbildning i polisregion Mitt
I polisregion Mitt ingår Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Fortbildning i polisregion Nord
I polisregion Nord ingår Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Fortbildning i polisregion Stockholm
I polisregion Stockholm ingår Stockholm och Gotland.

Fortbildning i polisregion Syd
I polisregion Syd ingår Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Fortbildning i polisregion Väst
I polisregion Väst ingår Halland och Västra Götaland

Fortbildning i polisregion Öst
I polisregion Öst ingår Jönköping, Södermanland och Östergötland