Fortbildning för ordningsvakter i region Bergslagen

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i Dalarna, Värmland och Örebro.

Som ordningsvakt ansvarar du själv för att anmäla dig till fortbildning i god tid innan ditt förordnande slutar gälla. Varje kurstillfälle har ett begränsat antal platser, om kurstillfället blir fullt kan du istället komma att erbjudas plats på ett annat kurstillfälle.

Åtgärder vid utbildningar med anledning av covid-19

Med anledning av covid-19 vidtar Polismyndigheten åtgärder vid utbildningar, så som färre antal deltagare, möjlighet att hålla avstånd och möjlighet till att hålla god handhygien. Den som är sjuk stannar hemma, även vid milda symptom. Vi följer utvecklingen av hälsoläget noga och kan behöva göra ändringar med kort varsel.

Datum för fortbildningar 2021

Information om fortbildningar under 2021 kommer inom kort.

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ansökan skickas till:

E-post: ordningsvakt.bergslagen@polisen.se 

När du skickar in din ansökan ska du ange vilken utbildning du söker samt ort och datum för utbildningstillfället.

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningen

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Elisabet Öhman, handläggare
Telefon: 010-565 4094

Peter Kagabäck, samordnare
Telefon: 010-565 4020

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: ordningsvakt.bergslagen@polisen.se
Telefon: Ring via polisens växel 114 14.