Sök
Stäng Meny

Fortbildning för ordningsvakter i polisregion Bergslagen

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i Dalarna, Värmland och Örebro.

Som ordningsvakt ansvarar du själv för att anmäla dig till fortbildning i god tid innan ditt förordnande slutar gälla. Varje kurstillfälle har ett begränsat antal platser, om kurstillfället blir fullt kan du istället komma att erbjudas plats på ett annat kurstillfälle.

Om du omfattas av den tidsbegränsade föreskriften och kan förordnas på nytt på ett år utan att genomgå fortbildning ansöker du endast om förordnande i formuläret eller blanketten nedan. Du behöver därmed inte ange uppgifter om utbildning i ansökan.

Fortbildningar under 2023

Datum Ort Sista ansökningsdag
27 - 28 november Karlstad 5 november 2023

Fortbildningar under 2024

Sökanden kommer att prioriteras utifrån när dennes förordnande går ut.

Datum Ort Sista dag för komplett ansökan*
8 – 12 januari Karlstad 8 december 2023
22 – 26 januari Örebro 22 december 2023
12 – 16 februari Falun 12 januari 2024
18 – 22 mars Karlstad 18 februari 2024
8 – 12 april Örebro 8 mars 2024
22 – 26 april Falun 22 mars 2024
13 – 17 maj Örebro 13 april 2024
10 – 14 juni Örebro 10 juni 2024

*Med komplett ansökan avses att ansökan ska ha kommit in till polisen, aviseringen på 870 kronor ska ha utfärdats och betalats.

Fler utbildningstillfällen under 2024 kommer att publiceras under hösten.

Ansökan

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Utbildning
Förnyat förordnande

Uppgifter beträffande sökande

Är du anställd eller har sökt anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag? (Besvaras endast om du ansöker om fortbildning)
Bifoga filer. Du kan ladda upp högst 5 filer som tillsammans kan vara max 10 Mb.
Bifogad fil 1
Bifogad fil 2
Bifogad fil 3
Bifogad fil 4
Bifogad fil 5

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Om du av någon anledning inte kan använda formuläret finns blanketter att fylla i på dator eller skriva ut och skicka in.

Din ansökan om förordnande innebär att du samtidigt ansöker om utbildning hos polisen.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt) (pdf, 1 MB)

Spara alltid blanketten på din dator innan du fyller i den. Öppna sedan blanketten på din dator, fyll i blanketten och spara den igen. Annars kan information du har skrivit in försvinna.

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand) (pdf, 157 kB)

Ansökan skickas  via e-post till registrator.bergslagen@polisen.se

Frågor om utbildningen

E-post till: ordningsvaktsutbildning@polisen.se 

Frågor om ansökan och förordnande till din folkbokförda polisregion

E-post till polisregion Bergslagen: ordningsvakt.bergslagen@polisen.se
E-post till polisregion Mitt: ordningsvaktsansokan.reg-mitt@polisen.se
E-post till polisregion Nord: ordningsvaktsansokan.region-nord@polisen.se
E-post till polisregion Stockholm: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se 
E-post till polisregion Syd: forordnanden.syd@polisen.se
E-post till polisregion Väst: forordnanden.vast@polisen.se
E-post till polisregion Öst: forordnanden.ost@polisen.se

Telefon: Ring via polisens växel 114 14.