Fortbildning för ordningsvakter i region Mitt

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i polisregion Mitt som omfattar Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Tidsbegränsade regler för fortbildning

Polismyndighetens fortbildningar för ordningsvakter är fortsatt inställda under 2021. En ny tidsbegränsad föreskrift gäller till den 31 december 2026 och syftar till att du som ordningsvakt ska kunna förordnas på nytt trots att fortbildning är inställd. Du ansöker om förordnande som tidigare.
Läs mer: Ny föreskrift om fortbildning av ordningsvakter 

Som ordningsvakt ansvarar du själv för att anmäla dig till fortbildning i god tid innan ditt förordnande slutar gälla. Varje kurstillfälle har ett begränsat antal platser, om kurstillfället blir fullt kan du istället komma att erbjudas plats på ett annat kurstillfälle.

Datum för fortbildningar 2021

Från och med 2021 kommer utbildningarna att genomföras i Stockholm och i Gävleborg.

Datum Ort Information
7-8 januari  Stockholm  Inställt
29-30 mars Stockholm  Inställt
30-31 mars Stockholm  Inställt
28-29 september Stockholm  Inställt
29 september - 30 september Stockholm  Inställt

Datum Ort Information
18-19 januari Söderhamn Inställt
11-12 oktober Söderhamn Inställt

Anmälan

I formuläret nedan ansöker du till den ort och det datum då du vill genomföra utbildningen.

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggning av din ansökan kommer att påbörjas först efter att betalningen är registrerad hos oss.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningen

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Jeanette Keve, handläggare
Sofia Asp, handläggare
Telefon: 010-564 1540, måndag – torsdag 09.00-10.30.

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: ordningsvaktsansokan.reg-mitt@polisen.se
Telefon: Ring via polisens växel 114 14.