Sök på polisen.se

Fortbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i polisregion Öst som omfattar Jönköping, Södermanland och Östergötland.

Som ordningsvakt ansvarar du själv för att anmäla dig till fortbildningar i god tid innan ditt förordnande slutar gälla. Dock ej tidigare än sex månader innan förordnandet går ut.

Nya tidsbegränsade regler för fortbildning

Polismyndigheten har beslutat att ställa in all fortbildning för ordningsvakter från och med den 11 maj 2020 till 31 december 2020. Läs mer 

Obs! Glöm ej att ansöka om tillfälligt förnyat förordnande. Sök via webbformuläret nedan. Datum och utbildningsort behöver ej uppges.

Fortbildning i polisregion Öst

Datum  Ort  Ansökan senast   
31 augusti-1 september Linköping 31 juni Inställd tills vidare
2-3 september Jönköping 2 juli Inställd tills vidare
7-8 september Linköping 7 juli Inställd tills vidare
9-10 september Eskilstuna 9 juli Inställd tills vidare
19-20 oktober Linköping 19 augusti Inställd tills vidare
21-22 oktober Jönköping 21 augusti Inställd tills vidare
11-12 november Eskilstuna 11 september Inställd tills vidare

Anmälan till fortbildning och ansökan om nytt förordnande

Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Avgiften avser det förnyade ordningsvaktsförordnandet och ska vara betald inom 14 dagar. Handläggning kommer inte att påbörjas av ditt ärende innan betalningen är registrerad hos oss.

 En registerkontroll utförs mot misstanke- och brottsregistret.

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningar

Sacha Dyner, ordningsvaktsutbildningssamordnare 
Telefon: 010-56 66 055

Helena Dahlqvist, utbildningshandläggare
Telefon: 010-56 67 326
E-postadress: ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Frågor om ordningsvaktsförordnande

E-postadress: registrator.ost@polisen.se

Jönköping

Lejla Avdiji  010-56 679 05
Frida Linnman 010-56 675 45

Södermanland

Josefine Krontorp 010-56 69 087
Saba Yousif  010-566 94 00

Östergötland

Zandra Granberg 010-5666161
Johanna Froste 010-5665028