Fortbildning för ordningsvakter i region Öst

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i Jönköping, Södermanland och Östergötland.

Tidsbegränsade regler för fortbildning

Polismyndighetens fortbildningar för ordningsvakter är fortsatt inställda under 2021. En ny tidsbegränsad föreskrift gäller till den 31 december 2026 och syftar till att du som ordningsvakt ska kunna förordnas på nytt trots att fortbildning är inställd. Du ansöker om förordnande som tidigare.
Läs mer: Ny föreskrift om fortbildning av ordningsvakter 

Som ordningsvakt ansvarar du själv för att anmäla dig till fortbildning i god tid innan ditt förordnande slutar gälla. Varje kurstillfälle har ett begränsat antal platser, om kurstillfället blir fullt kan du istället komma att erbjudas plats på ett annat kurstillfälle.

Datum för fortbildningar 2021

Datum  Ort  Information
2-3 mars Linköping Inställt
9-10 mars Eskilstuna Inställt
30-31 mars Jönköping Inställt
13-14 april Linköping Inställt
20-21 april Jönköping Inställt
4-5 maj Jönköping Inställt
7-8 september Jönköping Inställt
28-29 september Linköping Inställt
5-6 oktober Eskilstuna Inställt
12-13 oktober Linköping Inställt


I formuläret nedan ansöker du till den ort och det datum då du vill genomföra grundutbildningen.

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggning av din ansökan kommer att påbörjas först efter att betalningen är registrerad hos oss.

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ansökan skickas till:

E-post: registrator.ost@polisen.se

Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 Linköping

När du skickar in din ansökan ska du ange vilken utbildning du söker samt ort och datum för utbildningstillfället.

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningen

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se 

Telefon: 010-566 7326

Helena Dahlqvist, handläggare
Catharina Setterberg, handläggare
Sacha Dyner, samordnare 

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: registrator.ost@polisen.se

Jönköping
Lejla Avdiji  010-56 679 05
Frida Linnman 010-56 675 45 

Södermanland
Josefine Krontorp 010-56 69 087
Saba Yousif  010-566 94 00 

Östergötland
Zandra Granberg 010-5666161
Johanna Froste 010-5665028
Lena Danielsson (Jönköping)

Ring via polisens växel 114 14 eller mejla till: registrator.ost@polisen.se