Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Anmälan fortbildning - arenautbildning

Formulär för anmälan till fortbildning arenautbildning i polisregion Öst.

Information avseende PUL

För att kunna hantera din ansökan om förnyat förordnande behandlas dina personuppgifter i form av namn, personnummer och folkbokföringsadress, telefonnummer och E-post med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) och från och med maj 2018 med stöd av dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Dina uppgifter behandlas i ett separat ärende i polisens allmänna diarium.

Om du vill få bekräftelse på om dina personuppgifter fortsatt behandlas kan du vända dig till Polismyndigheten. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Du kan också begära rättelse, radering av personuppgifter eller begränsning av behandling om personuppgifterna som behandlas är felaktiga. Begäran ska skickas till Polismyndigheten Box 345, 581 03 Linköping eller registrator.ost@polisen.se

Formulär för anmälan till arenautbildning

Fyll i dina personuppgifter  

Till toppen