Fortbildning för ordningsvakter i region Stockholm

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i Stockholm och Gotland.

Som ordningsvakt ansvarar du själv för att anmäla dig till fortbildning i god tid innan ditt förordnande slutar gälla. Varje kurstillfälle har ett begränsat antal platser, om kurstillfället blir fullt kan du istället komma att erbjudas plats på ett annat kurstillfälle.

Om du omfattas av den tidsbegränsade föreskriften och kan förordnas på nytt på ett år utan att genomgå fortbildning ansöker du endast om förordnande i formuläret eller blanketten nedan. Du behöver därmed inte ange uppgifter om utbildning i ansökan.

Datum för fortbildningar 2023

Datum Ort Sista ansökningsdag
30-31 januari Stockholm 20 december, 2022
1-2 februari Stockholm 20 december, 2022
20-21 februari Stockholm 31 december, 2022
22-23 februari Stockholm 31 december, 2022
13-14 mars Stockholm 30 januari, 2023
15-16 mars Stockholm 1 februari, 2023
12-13 april Gotland 1 Mars, 2023
17-18 april Stockholm 8 mars, 2023
19-20 april Stockholm 8 mars, 2023
2-3 maj Stockholm 21 mars, 2023
4-5 maj Stockholm 21 mars, 2023
15-16 maj Stockholm 3 april, 2023
22-23 maj Stockholm 10 april, 2023
12-13 juni Stockholm 1 maj, 2023
14-15 juni Stockholm 1 maj, 2023
19-20 juni Stockholm 8 maj, 2023
21-22 juni Stockholm 8 maj, 2023
14-15 augusti Stockholm 26 juni, 2023
16-17 augusti Stockholm 26 juni, 2023
11-12 september Stockholm 31 juli, 2023
13-14 september Stockholm 31 juli, 2023
2-3 oktober Stockholm 21 augusti, 2023
4-5 oktober Stockholm 21 augusti, 2023
16-17 oktober Stockholm 4 september, 2023
23-24 oktober Stockholm 11 september, 2023
6-7 november Stockholm 25 september, 2023
13-14 november Stockholm 2 oktober, 2023
15-16 november Stockholm 2 oktober, 2023

Ansökan

I formuläret nedan ansöker du till den ort och det datum då du vill genomföra utbildningen.

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggning av din ansökan kommer att påbörjas först efter att betalningen är registrerad hos oss.

Ansökan om utbildning hos Polisen

Utbildning

Ansökan om förordnande

I urvalsprocessen till grundutbildningen genomförs ett lämplighetstest hos polisen. Endast om du uppfyller laglydnadskravet i 4 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) blir du kallad till lämplighetstestet.

Uppgifter beträffande sökande

Uppgifter beträffande verksamhet m.m.

Markera vilken verksamhet förordnandet ska gälla (2a §, 2b § och 2c § LOV kräver särskild utbildning)

Gäller ansökan en geografisk plats som ska prövas av polisen, ska en utförlig beskrivning bifogas ansökan som preciserar platsen och tydliggör behovet av en förordnad ordningsvakt enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV). Beskrivningen bifogas här.

Bifoga filer

Du kan ladda upp högst 5 filer som tillsammans kan vara max 10 Mb.

Bifogad fil1
Bifogad fil2
Bifogad fil3
Bifogad fil4
Bifogad fil5
Är du anställd i eller har sökt anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag?

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Om du av någon anledning inte kan använda formuläret finns blanketter att fylla i på dator eller skriva ut och skicka in.

Din ansökan om förordnande innebär att du samtidigt ansöker om utbildning hos polisen. Det gäller för grundutbildning, utbildning för ordningshållning på arena och för säkerhetskontroll i domstol samt för fortbildning för att förnya förordnande.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Spara alltid blanketten på din dator innan du fyller i den. Öppna sedan blanketten på din dator, fyll i blanketten och spar den igen. Annars kan information du skrivit in försvinna.

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Ansökan skickas till:

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningen

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Jeanette Keve, handläggare
Sofia Asp, handläggare
Telefon: 010-564 15 40, måndag – torsdag 09.00-10.30.

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se
Telefon: Ring via polisens växel 114 14.