Fortbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i polisregion Stockholm, som omfattar Stockholm och Gotland.

Kontaktuppgifter för frågor om fortbildning

Telefon: 010-564 15 40
Telefontid: Helgfri måndag–torsdag klockan 09.00–10.30.

E-post: ordningsvakt.stockholm@polisen.se. Märk mejlet med "Fortbildning".

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Kontaktuppgifter för frågor

E-post: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se

Till toppen