Fortbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i polisregion Stockholm, som omfattar Stockholm och Gotland.

Som ordningsvakt ansvarar du själv för att anmäla dig till fortbildningar i god tid innan ditt förordnande slutar gälla. Dock ej tidigare än sex månader innan förordnandet går ut.

Nya tidsbegränsade regler för fortbildning

Polismyndigheten har beslutat att ställa in all fortbildning för ordningsvakter från och med den 11 maj 2020 till 31 december 2020.

Observera! Glöm ej att ansöka om tillfälligt förnyat förordnande. Sök via webbformuläret nedan. Datum och utbildningsort behöver ej uppges.

Fortbildning i polisregion Stockholm/Gotland

Datum    Ort Ansök senast
25-26 augusti             Stockholm 1 juli 2020 Inställt tills vidare
26-27 augusti Stockholm 1 juli 2020 Inställt tills vidare
1-2 september                     Stockholm 1 juli 2020 Inställt tills vidare
2-3 september Stockholm 1 juli 2020 Inställt tills vidare
29-30 september Stockholm 31 juli 2020 Inställt tills vidare
30 september-1 oktober           Stockholm 31 juli 2020 Inställt tills vidare
24-25 november  Stockholm 25 september 2020 Inställt tills vidare
25-26 november   Stockholm 25 september 2020 Inställt tills vidare
Februari 2021 Visby 15 december 2020

Kontaktuppgifter för frågor om fortbildning

Telefon: 010-564 15 40
Telefontid: Helgfri måndag–torsdag klockan 09.00–10.30.

E-post: ordningsvakt.stockholm@polisen.se. Märk mejlet med "Fortbildning".

Anmälan till fortbildning och ansökan om nytt förordnande

Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Avgiften avser det förnyade ordningsvaktsförordnandet. Handläggning kommer inte att påbörjas av ditt ärende innan betalningen är registrerad hos oss.

En registerkontroll utförs mot misstanke- och brottsregistret.

När du antagits till fortbildningen så aviseras du kursavgiften på 8 000 kronor. Den ska vara betald inom 14 dagar efter du fått aviseringen.

Kontaktuppgifter för frågor gällande förordnande

E-post: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se