Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fortbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i polisregion Stockholm som omfattar Stockholm och Gotland.

Fortbildning för ordningsvakter i Stockholm

I Stockholm anordnas fortbildning vid 24 tillfällen under 2018. Fortbildningarna hålls i januari, mars, april, maj, juni, augusti, september, oktober och november i våra utbildningslokaler i Västberga industriområde i Hägersten. Du som tidigare haft ett förordnande utfärdat i Stockholm kallas till fortbildning. Vilken fortbildning du kallas till styrs av när ditt förordnande löper ut. Kallelsen är en service från myndighetens sida och det är alltid ditt eget ansvar att se till att du genomför en fortbildning innan förordnandet löper ut. Om du har flyttat till Stockholm från en annan region måste du kontakta ordningsvakts-gruppen för att bli inplacerad på en fortbildning. Du får en faktura på utbildningsavgiften på 1740 kronor efter du gått utbildningen.

Fortbildning för ordningsvakter på Gotland

På Gotland anordnas fortbildning en gång under 2018. Den hålls i februari i lokaler i Visby. Du som tidigare haft ett förordnande utfärdat i Stockholm eller på Gotland kallas till fortbildning. Detta är en service från myndighetens sida och det är alltid ditt eget ansvar att se till att du genomför en fortbildning innan förordnandet löper ut. Om du har flyttat till Gotland från en annan region måste du kontakta ordningsvaktsgruppen för att bli inplacerad på en fortbildning. Du får en faktura på utbildningsavgiften på 1740 kronor efter du gått utbildningen.

Kontaktuppgifter för frågor om fortbildning

Telefon: 010-564 15 40
Telefontid: helgfri måndag-fredag  klockan 13-15.

Från och med den 1 februari 2019:
Telefontid: Helgfri måndag-torsdag klockan 09.00-10.30.

E-post: ordningsvakt.stockholm@polisen.se. Märk mejlet med "Fortbildning".

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Kontaktuppgifter för frågor

E-post: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se

Till toppen