Fortbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i polisregion Syd som omfattar Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län.

Som ordningsvakt har du själv ansvar för att ansöka om fortbildning innan ditt förordnande går ut. Tänk på att göra detta i god tid. Ansökningsavgiften är 870 kronor och din ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgiften är betald. Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor som ska vara betald inom 14 dagar. Sökande placeras in på önskad kursomgång, om önskemål ej uppges i ansökan placeras sökande in på ledig plats. Skulle önskad kursomgång bli fullbokad placeras sökande på nästkommande ledig kursomgång. Önskemål om ändring av redan sökt kurstillfälle kan inte ske efter sista ansökningsdagen är passerad.

Fortbildningar i polisregion Syd

Datum Ort Ansök senast  
25 - 26 februari 2020 Hörby 25 december Fullbokad
17 - 18 mars 2020 Hörby 18 januari Fullbokad
31 mars - 1 april 2020 Hörby 1 februari
7 - 8 april 2020 Hörby 8 februari
14 - 15 april 2020 Kalmar 15 februari Fullbokad
21 - 22 april 2020 Hörby 22 februari
19 - 20 maj 2020 Hörby 20 mars
25 - 26 maj 2020 Hörby 26 mars
10 - 11 juni 2020 Hörby 11 april
16 - 17 juni 2020 Hörby  17 april

Utbildningsplatser: 20 på samtliga orter.

Anmälan till fortbildning och ansökan om nytt förordnande

Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Avgiften avser det förnyade ordningsvaktsförordnandet och ska vara betald inom 14 dagar. Handläggning av ditt ärende kommer inte att påbörjas innan betalningen är registrerad hos oss.

En registerkontroll utförs mot misstanke- och brottsregistret.

Utbildningsort

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningar

Kompetenscentrum 4, region Syd
Telefon: 073-087 88 46
Telefontid: tisdag - torsdag klockan 9.30-11.30.
E-postadress: ordningsvakt.regionsyd@polisen.se

Frågor om ansökan om förordnande

Rättsavdelningen/Förvaltningsrätt 4, region Syd.
Telefon: 072- 230 98 94
Telefontid. vardagar klockan 9.30-11.30.
E-postadress: forordnanden.region-syd@polisen.se

Till toppen