Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Fortbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i polisregion Syd som omfattar Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län.

Som ordningsvakt har du själv ansvar för att ansöka om fortbildning innan ditt förordnande går ut. Tänk på att göra detta i god tid. Ansökningsavgiften är 700 kronor och din ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgiften är betald. Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 700 kronor som ska vara betald inom 14 dagar. Sökande placeras in på önskad kursomgång, om önskemål ej uppges i ansökan placeras sökande in på ledig plats. Skulle önskad kursomgång bli fullbokad placeras sökande på nästkommande ledig kursomgång. Önskemål om ändring av redan sökt kurstillfälle kan inte ske efter sista ansökningsdagen är passerad.

Fortbildningar i polisregion Syd

Datum Ort Ansök senast  
10-11 september 2019 Hörby 26 juli Fullbokad
1-2 oktober 2019 Hörby 5 augusti
8-9 oktober 2019 Växjö 12 augusti
22-23 oktober 2019 Hörby 29 augusti  Fullbokad
19-20 november 2019 Hörby 23 september 2 platser kvar
3-4 december 2019 Hörby 4 oktober
25-26 februari 2020 Hörby 25 december

Utbildningsplatser: 20 på samtliga orter.

Anmälan till fortbildning och ansökan om nytt förordnande

Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 700 kronor. Avgiften avser det förnyade ordningsvaktsförordnandet och ska vara betald inom 14 dagar. Handläggning av ditt ärende kommer inte att påbörjas innan betalningen är registrerad hos oss.

En registerkontroll utförs mot misstanke- och brottsregistret.

Utbildningsort

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningar

Kompetenscentrum 4, region Syd
Telefon: 073-087 88 46
Telefontid: tisdag - torsdag klockan 9.30-11.30.
E-postadress: ordningsvakt.regionsyd@polisen.se

Frågor om ansökan om förordnande

Rättsavdelningen/Förvaltningsrätt 4, region Syd.
Telefon: 072- 230 98 94
Telefontid, vardagar klockan 9.30-11.30.
E-postadress: forordnanden.region-syd@polisen.se

Till toppen