Fortbildning för ordningsvakter i region Syd

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Som ordningsvakt ansvarar du själv för att anmäla dig till fortbildningar i god tid innan ditt förordnande slutar gälla, dock inte tidigare än sex månader innan ditt förordnade går ut.

Datum för fortbildningar 2021                 

Information om fortbildningar under 2021 kommer inom kort.

Anmälan

Utbildningsort

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningen

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se 

Dejan Milivojevic, handläggare
Monica Tanasic, handläggare
Telefon: 073-087 88 46, tisdag - torsdag klockan 09.30 - 11.30.

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: forordnanden.region-syd@polisen.se
Telefon: 072- 230 98 94, vardagar klockan 09.30 - 11.30.