Fortbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i polisregion Syd som omfattar Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län.

Som ordningsvakt har du själv ansvar för att ansöka om fortbildning innan ditt förordnande går ut. Tänk på att göra detta i god tid. Ansökningsavgiften är 870 kronor och din ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgiften är betald. Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor som ska vara betald inom 14 dagar. Sökande placeras in på önskad kursomgång, om önskemål ej uppges i ansökan placeras sökande in på ledig plats. Skulle önskad kursomgång bli fullbokad placeras sökande på nästkommande ledig kursomgång. Önskemål om ändring av redan sökt kurstillfälle kan inte ske efter sista ansökningsdagen är passerad.

Fortbildningar i polisregion Syd

Nya tidsbegränsade regler för fortbildning

Polismyndigheten har beslutat att ställa in all fortbildning för ordningsvakter från och med den 11 maj 2020 till 31 december 2020. Läs mer 

Obs! Glöm ej att ansöka om tillfälligt förnyat förordnande. Sök via webbformuläret nedan. Datum och utbildningsort behöver ej uppges.

Datum Ort Ansök senast  
1 - 2 september 2020 Hörby 10 juli Inställd tills vidare
29 - 30 september 2020 Hörby 7 augusti Inställd tills vidare
21 - 22 oktober 2020 Växjö 28 augusti Inställd tills vidare
3 - 4 november 2020 Hörby  18 september Inställd tills vidare
17 - 18 november 2020 Hörby 25 september Inställd tills vidare
1 - 2 december 2020 Hörby 9 oktober Inställd tills vidare

Utbildningsplatser: 20 på samtliga orter.

Anmälan till fortbildning och ansökan om nytt förordnande

Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Avgiften avser det förnyade ordningsvaktsförordnandet och ska vara betald inom 14 dagar. Handläggning av ditt ärende kommer inte att påbörjas innan betalningen är registrerad hos oss.

En registerkontroll utförs mot misstanke- och brottsregistret.

Utbildningsort

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter

Kontakta kompetensenheten för frågor om utbildningar

Telefon: 073-087 88 46, tisdag - torsdag klockan 09.30-11.30. 
E-postadress: ordningsvakt.regionsyd@polisen.se

Kontakta rättsavdelningen för frågor om ansökan om förordnande

Telefon: 072- 230 98 94, vardagar klockan 09.30-11.30.
E-postadress: forordnanden.region-syd@polisen.se