Fortbildning för ordningsvakter i region Syd

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Tidsbegränsade regler för fortbildning

Polismyndighetens fortbildningar för ordningsvakter är fortsatt inställda under 2021. En ny tidsbegränsad föreskrift gäller till den 31 december 2026 och syftar till att du som ordningsvakt ska kunna förordnas på nytt trots att fortbildning är inställd. Du ansöker om förordnande som tidigare.
Läs mer: Ny föreskrift om fortbildning av ordningsvakter 

Som ordningsvakt ansvarar du själv för att anmäla dig till fortbildning i god tid innan ditt förordnande slutar gälla. Varje kurstillfälle har ett begränsat antal platser, om kurstillfället blir fullt kan du istället komma att erbjudas plats på ett annat kurstillfälle.

Datum för fortbildningar 2021

Datum Ort Information
2 - 3 februari 2021 Hörby Inställt
23 - 24 mars 2021 Hörby Inställt
30 - 31 mars 2021 Hörby Inställt
26 - 27 april 2021 Växjö Inställt
4 - 5 maj 2021 Hörby Inställt
11 - 12 maj 2021 Hörby Inställt
18 - 19 maj 2021 Hörby Inställt
24 - 25 maj 2021 Kalmar Inställt
26 - 27 maj 2021 Kalmar Inställt
7 - 8 juni 2021 Hörby Inställt
9 - 10 juni 2021 Hörby Inställt
15 - 16 juni 2021 Hörby Inställt


I formuläret nedan ansöker du till den ort och det datum då du vill genomföra fortbildningen.

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggning av din ansökan kommer att påbörjas först efter att betalningen är registrerad hos Rättsavdelningen.

Utbildningsort

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningen

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se 

Dejan Milivojevic, handläggare
Monika Tanasic, handläggare
Telefon: 073-087 88 46, tisdag - torsdag klockan 09.30 - 11.30.

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: forordnanden.region-syd@polisen.se
Telefon: 010-561 73 10, tisdag - fredag 09.30 - 11.30.