Fortbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i polisregion Väst som omfattar Halland och Västra Götaland.

All fortbildning inställd

All fortbildning ställs in på grund av covid-19, från och med 11 maj till dess att läget stabiliserats. 

Fortbildning, sjöfartsskydds- och hamnskyddskontrollant

OBS! Höstens planerade fortbildning i Göteborg för sjöfartsskydds- och hamnskyddskontrollanter är inställd. 

Utbildning sjöfartsskydd- och hamnskyddskontrollanter. Här hittar du även ansökningsblanketter. 

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningar

Anneli Magnusson
Peter Kagabäck
Mikael Johansson

Ring via polisens växel 114 14 eller mejla till:
ordningsvakt.regionvast@polisen.se.

Frågor om ansökan om förordnande

Annelie Schagerström
Maria Gruszecki (föräldraledig)

Ring via polisens växel 114 14 eller mejla till:
tillstand.vast@polisen.se.