Fortbildning för ordningsvakter i region Väst

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i Halland och Västra Götaland.

Som ordningsvakt ansvarar du själv för att anmäla dig till fortbildning i god tid innan ditt förordnande slutar gälla. Varje kurstillfälle har ett begränsat antal platser, om kurstillfället blir fullt kan du istället komma att erbjudas plats på ett annat kurstillfälle.

Om du omfattas av den tidsbegränsade föreskriften och kan förordnas på nytt på ett år utan att genomgå fortbildning ansöker du endast om förordnande i formuläret eller blanketten nedan. Du behöver därmed inte ange uppgifter om utbildning i ansökan.

Datum för fortbildningar 2023

Utbildning Ort Ansök senast
20-21 februari Uddevalla 6 januari
27-28 februari Skövde 13 januari
1-2 mars Skövde 20 januari
14-15 mars Halmstad 31 januari
3-4 april Skövde 21 februari
5-6 april Skövde 21 februari
8-9 maj Skövde 27 mars
10-11 maj Skövde 27 mars
22-23 maj Skövde 10 april
12-13 juni Uddevalla 1 maj
4-5 september Skövde 21 juli
6-7 september Skövde  24 juli
9-10 oktober Skövde  21 augusti
11-12 oktober Skövde 23 augusti
6-7 november Skövde 18 september
8-9 november Skövde 20 september
14-15 november Uddevalla 24 september
16-17 november Uddevalla 26 september
20-21 november Skövde 30 september
22-23 november Skövde 2 oktober

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggningen av ditt ärende kommer att påbörjas när betalningen är registrerad hos polisen. Förutsatt att du uppfyller laglydnads- och lämplighetskravet och utbildningen är genomförd med godkänt resultat blir du förordnad som ordningsvakt.

Ansökan om utbildning hos Polisen

Utbildning

Ansökan om förordnande

I urvalsprocessen till grundutbildningen genomförs ett lämplighetstest hos polisen. Endast om du uppfyller laglydnadskravet i 4 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) blir du kallad till lämplighetstestet.

Uppgifter beträffande sökande

Uppgifter beträffande verksamhet m.m.

Markera vilken verksamhet förordnandet ska gälla (2a §, 2b § och 2c § LOV kräver särskild utbildning)

Gäller ansökan en geografisk plats som ska prövas av polisen, ska en utförlig beskrivning bifogas ansökan som preciserar platsen och tydliggör behovet av en förordnad ordningsvakt enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV). Beskrivningen bifogas här.

Bifoga filer

Du kan ladda upp högst 5 filer som tillsammans kan vara max 10 Mb.

Bifogad fil1
Bifogad fil2
Bifogad fil3
Bifogad fil4
Bifogad fil5
Är du anställd i eller har sökt anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag?

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Om du av någon anledning inte kan använda formuläret finns blanketter att fylla i på dator eller skriva ut och skicka in.

Din ansökan om förordnande innebär att du samtidigt ansöker om utbildning hos polisen. Det gäller för grundutbildning, utbildning för ordningshållning på arena och för säkerhetskontroll i domstol samt för fortbildning för att förnya förordnande.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Spara alltid blanketten på din dator innan du fyller i den. Öppna sedan blanketten på din dator, fyll i blanketten och spar den igen. Annars kan information du skrivit in försvinna.

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Ansökan skickas till:

E-post: registrator.vast@polisen.se

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningen

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se
Kontakt främst via angiven e-postadress

Lars Olof Ånestrand, Handläggare/ Utbildare, 070-356 01 54
Mikael Sabel, Utbildare 0730-29 64 30

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: tillstand.vast@polisen.se

Annelie Schagerström
Maria Gruszecki
Telefon: Ring via polisens växel 114 14.