Sök
Stäng Meny

Fortbildning för ordningsvakter i polisregion Väst

Här hittar du information om planerade fortbildningar för ordningsvakter i Halland och Västra Götaland.

Som ordningsvakt ansvarar du själv för att anmäla dig till fortbildning i god tid innan ditt förordnande slutar gälla. Varje kurstillfälle har ett begränsat antal platser, om kurstillfället blir fullt kan du istället komma att erbjudas plats på ett annat kurstillfälle.

Om du omfattas av den tidsbegränsade föreskriften och kan förordnas på nytt på ett år utan att genomgå fortbildning ansöker du endast om förordnande i formuläret eller blanketten nedan. Du behöver därmed inte ange uppgifter om utbildning i ansökan.

Fortbildningar under 2023

Utbildning Ort Ansök senast
8 - 9 november 2023 Skövde 20 september 2023
14 - 15 november 2023 Uddevalla 24 september 2023
16 - 17 november 2023 Uddevalla 26 september 2023
20 - 21 november 2023 Skövde 30 september 2023
22 - 23 november 2023 Skövde 2 oktober 2023

Fortbildningar under 2024

Sökanden kommer att prioriteras utifrån när dennes förordnande går ut.

Datum Ort Komplett ansökan senast*
8 – 12 januari Göteborg 8 december 2023
15 – 19 januari Uddevalla 15 december 2023
15 – 19 januari Halmstad 15 december 2023
22 – 26 januari Skövde 22 december 2023
29 januari – 2 februari Göteborg 29 december 2023
29 januari – 2 februari Uddevalla 29 december 2023
12 – 16 februari Göteborg 12 januari 2024
12 – 16 februari Skövde 12 januari 2024
19 – 23 februari Halmstad 19 januari 2024
26 februari – 1 mars Skövde 26 januari 2024
26 februari – 1 mars Göteborg 26 januari 2024
4 – 8 mars Skövde 4 februari 2024
4 – 8 mars Uddevalla 4 februari 2024
18 – 22 mars Göteborg 18 februari 2024
18 – 22 mars Halmstad 18 februari 2024
8 – 12 april Uddevalla 8 mars 2024
22 – 26 april Göteborg 22 mars 2024
22 – 26 april Uddevalla 22 mars 2024
13 – 17 maj Halmstad 13 april 2024
13 – 17 maj Göteborg 13 april 2024
27 – 31 maj Skövde 27 april 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha hunnit komma in, aviseringen på 870 kronor ska ha utfärdats och betalats.

Fler utbildningstillfällen under 2024 kommer att publiceras inom kort.

Ansökan

I formuläret nedan ansöker du till den ort och det datum då du vill genomföra utbildningen.

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggning av din ansökan kommer att påbörjas först efter att betalningen är registrerad hos oss.

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Utbildning
Förnyat förordnande

Uppgifter beträffande sökande

Är du anställd eller har sökt anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag? (Besvaras endast om du ansöker om fortbildning)
Bifoga filer. Du kan ladda upp högst 5 filer som tillsammans kan vara max 10 Mb.
Bifogad fil 1
Bifogad fil 2
Bifogad fil 3
Bifogad fil 4
Bifogad fil 5

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Om du av någon anledning inte kan använda formuläret finns blanketter att fylla i på dator eller skriva ut och skicka in.

Din ansökan om förordnande innebär att du samtidigt ansöker om utbildning hos polisen.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt) (pdf, 1 MB)

Spara alltid blanketten på din dator innan du fyller i den. Öppna sedan blanketten på din dator, fyll i blanketten och spara den igen. Annars kan information du har skrivit in försvinna.

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand) (pdf, 157 kB)

Ansökan skickas via e-post till registrator.vast@polisen.se

Frågor om utbildningen

E-post till: ordningsvaktsutbildning@polisen.se 

Frågor om ansökan och förordnande till din folkbokförda polisregion

E-post till polisregion Bergslagen: ordningsvakt.bergslagen@polisen.se
E-post till polisregion Mitt: ordningsvaktsansokan.reg-mitt@polisen.se
E-post till polisregion Nord: ordningsvaktsansokan.region-nord@polisen.se
E-post till polisregion Stockholm: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se 
E-post till polisregion Syd: forordnanden.syd@polisen.se
E-post till polisregion Väst: forordnanden.vast@polisen.se
E-post till polisregion Öst: forordnanden.ost@polisen.se

Telefon: Ring via polisens växel 114 14.