Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Bergslagen - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Dalarna, Värmland och Örebro.

Grundutbildning i polisregion Bergslagen

Utbildningsdatum för 2019. 

Datum Ort
7-18 oktober 2019 Karlstad
18-29 november 2019 Borlänge

Tester för grundutbildning 2019

Datum Ort
5 mars 2019 Karlstad
27 augusti 2019 Karlstad
24 september 2019 Falun
4 november 2019 Örebro

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Adress för ansökan

Ange önskad utbildningstid och ort i ansökan som skickas till:
E-post: ordningsvakt.bergslagen@polisen.se

Kontaktuppgifter för frågor

Ann-Christine Åslund
Telefon: 010-56 415 40, helgfria dagar må-to kl. 09.00-10.30
E-post: ordningsvakt.stockholm@polisen.se

Till toppen