Bergslagen - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Dalarna, Värmland och Örebro.

Grundutbildning i polisregion Bergslagen

Utbildningsdatum för 2020. 

Datum Ort
25 maj -5 juni 2020 Karlstad(INSTÄLLD)
14 sep -25 sep 2020
Karlstad
16 nov -27 nov 2020 Borlänge alt. Falun

Tester för grundutbildning 2020

Datum Ort
Vecka 9,   2020 Karlstad
Vecka 24, 2020 (INSTÄLLD) Karlstad
10 augusti Stockholm

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Adress för ansökan

Ange önskad utbildningstid och ort i ansökan som skickas till:
E-post: ordningsvakt.bergslagen@polisen.se

Kontaktuppgifter för frågor

Ann-Christine Åslund
Telefon: 010-56 415 40, helgfria dagar må-to kl. 09.00-10.30
E-post: ordningsvakt.stockholm@polisen.se