Sök på polisen.se

Bergslagen - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Dalarna, Värmland och Örebro.

Grundutbildning i polisregion Bergslagen

Datum för grundutbildningar 2020

Datum Ort
16-27 november Borlänge (inställt)

Datum för grundutbildningar 2021

Datum Ort Ansök senast Tester
26 april - 7 maj Karlstad 30 november 2020 19-20 januari (Borås)

Observera att lämplighetsprövningen kommer att genomföras i Borås. Utbildningen startar under förutsättning att kursen får tillräckligt många deltagare. 

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ansökan skickas till:

E-post: ordningsvakt.bergslagen@polisen.se

När du skickar in din ansökan ska du ange på vilken ort du vill genomföra grundutbildningen samt datum för utbildningstillfället.

Kontaktuppgifter

Frågor om lämplighetsprövning och utbildning

Elisabet Öhman, handläggare
Peter Kagabäck, samordnare

Ring via polisens växel 114 14 eller mejla till: ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

David Yazdanian (Örebro)
Johannes Grankvist (Värmland)
Ulrika Söderberg (Dalarna)
Kosovare Shala (Dalarna)

Ring via polisens växel 114 14 eller mejla till: ordningsvakt.bergslagen@polisen.se