Nord - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Åtgärder vid utbildningar med anledning av covid-19

Med anledning av covid-19 är samtliga fortbildningar för ordningsvakter inställda under 2021.

Datum för grundutbildningar 2021

Datum Ort Ansök senast Tester
18-29 oktober 2021 Luleå  14 maj 2021 8-10 juni 2021 

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggning av din ansökan kommer att påbörjas först efter att betalningen är registrerad hos Rättsavdelningen.

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ansökan skickas till:

E-post: ordningsvaktsansokan.region-nord@polisen.se.

När du skickar in din ansökan ska du ange vilken utbildning du söker samt ort och datum för utbildningstillfället.

Kontaktuppgifter

Frågor om tester och utbildning till ordningsvakt

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Kontakt främst via angiven e-postadress
Lina Norlin, samordnare HR/FoV, 010-568 38 07

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: ordningsvaktsansokan.region-nord@polisen.se
Kontakt främst via angiven e-postadress
Martin Wass, Samordnare Rätts Nord, 010-568 37 41