Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nord - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Grundutbildning i polisregion Nord 2019

 

Datum Ort Ansök senast Tester/intervjuer
1-12 april Sundsvall 21 dec.2018 4-6 feb.
13-24 maj Luleå 1 feb. 11-13 mars
4-15 nov. Umeå 26 juli. 9-11 sept.

 

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se behandlas i något av polisens register eller it-system. Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Adress för ansökan

Ange önskad utbildningstid och ort i ansökan som skickas till e-post: ordningsvaktsansokan.region-nord@polisen.se.

Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 700 kronor. Du kan också lämna in ansökan på en polisstation och samtidigt betala ansökningsavgiften.

Ingen handläggning av ditt ärende påbörjas innan betalningen är registrerad hos oss.

Om du antas till grundutbildningen så aviseras du kursavgiften på 7780 kronor. Den ska vara betald inom 14 dagar efter du fått aviseringen.

Kontaktuppgifter för frågor

Håkan Ershammar, samordnare ordningsvakter
Telefon: 010-56 83 504

Lina Norlin
Kompetenshandläggare ordningsvakter
Telefon: 010-56 83 807

E-post för frågor, inte för ansökan: ordningsvakt.region-nord@polisen.se  

Till toppen