Mitt - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Från och med 2021 kommer utbildningarna att genomföras i Stockholm och i Gävleborg.

Planerade grundutbildningar i Gävleborg

Datum Ort
15-26 mars

Inställt.Se övriga regioner att söka.

25 oktober - 5 november Söderhamn

Utbildningar kan komma att ställas in med kort varsel eller flyttas till en annan kursomgång på grund av Covid-19.

Fystester i Stockholm

Datum Ort
12 januari Sätrahallen
15 mars Sätrahallen

Språktest kallas du till innan fystest. Inga specifika datum, kallelser sker löpande.

Ansökningar tas emot löpande och kallelser till tester kommer att skickas ut via mail. Var därför noggrann med att din mailadress är väl läsbar när du skickar in din ansökan.

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggning av din ansökan kommer att påbörjas först efter att betalningen är registrerad hos Rättsavdelningen.

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ansökan skickas till:

E-post: ordningsvaktsansokan.reg-mitt@polisen.se

När du skickar in din ansökan ska du ange vilken utbildning du söker samt ort och datum för utbildningstillfället.

Kontaktuppgifter

Frågor om tester och utbildning till ordningsvakt

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Jeanette Keve, handläggare
Sofia Asp, handläggare
Telefon: 010-564 1540, måndag – torsdag 09.00-10.30

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: ordningsvaktsansokan.reg-mitt@polisen.se
Telefon: Ring via polisens växel 114 14.