Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Mitt - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Grundutbildning i polisregion Mitt under 2019

Datum Ort Ansök senast Lämplighetsprövning
18-29 nov. Uppsala 25 aug 1-3 okt.

 

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Adress för ansökan

Ange önskad utbildningstid och ort på blanketten som skickas till e-post:
ordningsvaktsansokan.reg-mitt@polisen.se. Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 700 kronor.

Du kan också lämna in ansökan på en polisstation och samtidigt betala ansökningsavgiften.

Ingen handläggning av ditt ärende påbörjas innan betalningen är registrerad hos oss.

Om du antas till grundutbildningen så aviseras du kursavgiften på 7780 kronor. Den ska vara betald inom 14 dagar efter du fått aviseringen.

Kontaktuppgifter för frågor

Meho Medic, samordnare för ordningsvakter i region Mitt
Telefon: 010- 56 78 158

Lina Norlin, kompetenshandläggare ordningsvakter
Telefon: 010-56 83 807

E-post för frågor, inte för ansökan: ordningsvakt.region-mitt@polisen.se 

Till toppen