Mitt - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Grundutbildning i polisregion Mitt under 2020

Datum Ort Ansök senast Rekrytering
20 april - 1 maj 2020 Söderhamn 17 februari Vecka 12 i Gävle

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Adress för ansökan

Ange önskad utbildningstid och ort på blanketten som skickas till e-post:
ordningsvaktsansokan.reg-mitt@polisen.se. Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 700 kronor.

Du kan också lämna in ansökan på en polisstation och samtidigt betala ansökningsavgiften.

Ingen handläggning av ditt ärende påbörjas innan betalningen är registrerad hos oss.

Om du antas till grundutbildningen så aviseras du kursavgiften på 22 875 kronor. Den ska vara betald inom 14 dagar efter du fått aviseringen.

Kontaktuppgifter för frågor

Ann-Christine Åslund, handläggare ordningsvaktsutbildning
Jeanette Keve, handläggare ordningsvaktsutbildning
Liselotte Nordkvist, handläggare ordningsvaktsutbildning 

Telefontid, måndag – torsdag 09.00-10.30, 010-564 15 40

E-post för frågor, inte för ansökan: ordningsvakt.region-mitt@polisen.se