Sök
Stäng Meny

Grundutbildning för ordningsvakter i polisregion Nord

Här hittar du information om planerade grundutbildningar till ordningsvakt i polisregion Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland).

Du kan ansöka till utbildningen i valfri polisregion men din ansökan skickas till den polisregion där du är folkbokförd. Se nedan ansökningsformulär.

Grundutbildningar under 2024

Utbildning Ort Komplett ansök senast* Tester
12 februari–8 mars Boden 30 november 2023

Vecka 1 2024

27 maj – 21 juni Umeå 5 april 2024

Vecka 16 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha hunnit komma in, aviseringen på 870 kronor ska ha utfärdats och betalats.

Utbildning för ordningsvakter i polisregion Nord kommer under årets första månader att genomföras som ett pilotprojekt med distansundervisning.

Grundutbildningen är 4 veckor lång.  Vecka 1 och vecka 3  genomförs på distans. Distansundervisningen kräver en dator med webbkamera eller motsvarande utrustning. Närstudierna genomförs i en brottarhall med matta för fysiska tekniska metoder och praktiska moment.

Mer detaljerad information kommer att finnas i kommande kallelse till utbildningen.

Utbildningstillfällen under hösten 2024 kommer att publiceras längre fram.

Ansökan

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Utbildning
Förnyat förordnande

Uppgifter beträffande sökande

Är du anställd eller har sökt anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag? (Besvaras endast om du ansöker om fortbildning)
Bifoga filer. Du kan ladda upp högst 5 filer som tillsammans kan vara max 10 Mb.
Bifogad fil 1
Bifogad fil 2
Bifogad fil 3
Bifogad fil 4
Bifogad fil 5

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Om du av någon anledning inte kan använda formuläret finns blanketter att fylla i på dator eller skriva ut och skicka in.

Din ansökan om förordnande innebär att du samtidigt ansöker om utbildning hos polisen.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt) (pdf, 1 MB)

Spara alltid blanketten på din dator innan du fyller i den. Öppna sedan blanketten på din dator, fyll i blanketten och spara den igen. Annars kan information du har skrivit in försvinna.

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand) (pdf, 157 kB)

Ansökan skickas via e-post till registrator.nord@polisen.se

Frågor om tester och utbildning till ordningsvakt

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se 

Frågor om ansökan och förordnande till din folkbokförda polisregion

E-post till polisregion Bergslagen: ordningsvakt.bergslagen@polisen.se
E-post till polisregion Mitt: ordningsvaktsansokan.reg-mitt@polisen.se
E-post till polisregion Nord: ordningsvaktsansokan.region-nord@polisen.se
E-post till polisregion Stockholm: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se 
E-post till polisregion Syd: forordnanden.syd@polisen.se
E-post till polisregion Väst: forordnanden.vast@polisen.se
E-post till polisregion Öst: forordnanden.ost@polisen.se

Telefon: Ring via polisens växel 114 14.