Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Öst - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län.

Grundutbildning i polisregion Öst

De sökande som klarar alla testmoment under urvalsprocessen kommer att tilldelas utbildningsplats och datum för utbildningstillfälle.

Ansökningar tas emot löpande och kallelser till tester kommer löpande att skickas ut.

Det kommer att vara 2-3 testtillfällen/år.

Nästa testtillfälle för Fysiska tester och språktest inför uttagning till grundutbildning utförs i Linköping den 26 februari.

Ansökan måste ha inkommit senast den 25 januari för att komma med till testerna den 26 februari.                      

Datum Ort Tid
20 maj – 4 juni Linköping          8-16.30

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se behandlas i något av polisens register eller it-system. Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Adress för ansökan

Ansökan skickas till:

E-post: registrator.ost@polisen.se

Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 Linköping

Kontaktuppgifter för frågor

Frågor om rektyteringstester och utbildning

E-post: ordningsvakt.regionost@polisen.se

Sacha Dyner, ordningsvaktsutbildningssamordnare
Telefon: 010-566 60 55

Helena Dahlqvist, utbildningshandläggare
Telefon: 010-566 73 26

Frågor om förordnanden som ordningsvakt

E-post: registrator.ost@polisen.se

Södermanland
Josefine Krontorp
Telefon: 010-566 90 87

Östergötland
Patrycja Ewa Bose
Telefon: 010-56 66 167

Jönköping
Lena Danielsson
Telefon: 010-566 75 85

Till toppen