Öst - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län.

Grundutbildning i polisregion Öst

De sökande som klarar alla testmoment under urvalsprocessen kommer att tilldelas utbildningsplats och datum för utbildningstillfälle.

Vi har i nuläget planerat för en grundutbildning under våren och en under hösten 2020.

Det kommer att vara 2 testtillfällen/år.

Ansökningar tas emot löpande och kallelser till tester kommer att skickas ut via mail. Var därför noggrann med att din mailadress är väl läsbar i ansökan.

Nästa datum för tester inför vårens utbildning är 10 februari.

För att komma med till höstens tester den 25 augusti, ska din ansökan komma oss tillhanda senast den 25 juni.

Datum Ort Tid
Vardagar under perioden
18 november - 1 december
  
Linköping          8-16.30 varje dag

Enkät för anmälan till grundutbildning i polisregion Öst

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Adress för ansökan

Ansökan skickas till:

E-post: registrator.ost@polisen.se

Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 Linköping

Kontaktuppgifter för frågor

Frågor om rektyteringstester och utbildning

E-post: ordningsvakt.regionost@polisen.se

Sacha Dyner, samordnare ordningsvaktsutbildning
Telefon: 010-566 60 55

Helena Dahlqvist, utbildningshandläggare
Telefon: 010-566 73 26

Frågor om förordnanden som ordningsvakt

E-post: registrator.ost@polisen.se

Södermanland
Josefine Krontorp
Telefon: 010-566 90 87

Östergötland
Zandra Granberg
Telefon: 010-56 66 161
Johanna Froste
Telefon: 010-56 650 28

Jönköping
Lena Danielsson
Telefon: 010-566 75 85