Öst - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län.

Datum för grundutbildningar 2021

Datum Ort Ansök senast Tester
6-21 maj Linköping 3 jan 2021 8 feb 2021
24 nov-7 dec Linköping 15 april 2021 31 maj 2021

Ansökan

I formuläret nedan ansöker du till den ort och det datum då du vill genomföra grundutbildningen.

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggning av din ansökan kommer att påbörjas först efter att betalningen är registrerad hos Rättsavdelningen.

Enkät för anmälan till grundutbildning i polisregion Öst

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ansökan skickas till:

E-post: registrator.ost@polisen.se

Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 Linköping

Kontaktuppgifter

Frågor om rektyteringstester och utbildning

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Catharina Setterberg, handläggare
Telefon: 010-566 6634

Helena Dahlqvist, handläggare
Telefon: 010-566 7326

Sacha Petrovic Dyner, samordnare
Telefon: 010-566 6055 

Peter Hellström, instruktör
Telefon: 010-566 5488

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: registrator.ost@polisen.se

Jönköping
Lejla Avdiji  010-566 7905
Frida Linnman 010-566 7545 

Södermanland
Josefine Krontorp 010-566 9087
Saba Yousif  010-566 9400 

Östergötland
Zandra Granberg 010-566 6161