Sök på polisen.se

Stockholm - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Stockholm och Gotland.

Grundutbildning i polisregion Stockholm

Polisen i Stockholm anordnar tre grundutbildningar under 2020. För att bli antagen till utbildningen måste du först ha gjort ett språktest, ett fystest och en intervju. När du är godkänd i alla moment erbjuds du en plats på grundutbildningen. Du ansöker till utbildningen genom att skicka in en förordnandeansökan tillika ansökan om utbildning.

När din förordnandeansökan tillika ansökan om utbildning registrerats och du betalt den aviserade handläggningsavgiften kommer du att kallas till ett språktest. Språktesten hålls löpande. Om du blir godkänd på språktestet kallas du till fystest. Under hösten 2020 sker fystestet den 13 oktober. Din ansökan ska vara inkommen och betald minst två veckor innan fystestet för att du ska hinna komma med.

Utbildningstillfällen under hösten 2020:

  • 7 - 18 september (inställd p g a för få sökanden)
  • 2 - 13 november
  • 30 november - 11 december

Fystesttillfälle under hösten 2020:

  • 13 oktober

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Adress för ansökan

Skicka din ansökan till:

E-post: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se

Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 5 Stockholm RA
106 75 Stockholm