Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Stockholm - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Stockholm och Gotland.

Grundutbildning i polisregion Stockholm

Polisen i Stockholm anordnar 6 grundutbildningar under 2018. För att kunna söka till utbildningen måste du först ha gjort ett språktest, ett fystest och en intervju.

Fystestet genomförs vid två tillfällen under våren. För att kallas till fystestet måste du först ha gjort språktestet och blivit godkänd på det. För att hinna med det måsta din ansökan ha kommit in och vara betald minst tre veckor före planerat fystest.

Datum för fystest våren 2018: 19 februari och 11 april.

Datum för fystester under hösten är inte bestämda.

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se behandlas i något av polisens register eller it-system. Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Adress för ansökan

Skicka din ansökan till:

E-post: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se

Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 5 Stockholm RA
106 75 Stockholm

Till toppen