Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Stockholm - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Stockholm och Gotland.

Grundutbildning i polisregion Stockholm

Polisen i Stockholm anordnar 6 grundutbildningar under 2019. För att bli antagen till utbildningen måste du först ha gjort ett språktest, ett fystest och en intervju. När du är godkänd i alla moment erbjuds du en plats på grundutbildningen. Du ansöker till utbildningen genom att skicka in en förordnandeansökan tillika ansökan om utbildning.

När din förordnandeansökan tillika ansökan om utbildning registrerats och du betalt den aviserade handläggningsavgiften kommer du att kallas till ett språktest. Språktesten hålls löpande. Om du blir godkänd på språktestet kallas du till fystest. Under hösten 2019 sker fystestet den 23 oktober. Din ansökan ska vara inkommen och betald minst två veckor innan fystestet för att du ska hinna komma med.

Datum för fystester under våren 2020 är ännu inte fastställda.

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Adress för ansökan

Skicka din ansökan till:

E-post: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se

Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 5 Stockholm RA
106 75 Stockholm

Till toppen