Syd - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län.

Ansökan till grundutbildning för ordningsvakt och ansökan om förordnande

Ansökningsperioden till grundutbildningen för 2021 i polisegion Syd är öppen 1 augusti t.o.m. 9 oktober.

Utbildningsort
Ort för tester

Kontaktuppgifter

Kontakta kompetensenheten för frågor om rekryteringstester, utbildning och utbildningens genomförande.

Telefon: 073-087 88 46, tisdag - torsdag klockan 09.30 - 11.30.
E-postadress: ordningsvakt.regionsyd@polisen.se

Kontakta kompetensenheten för frågor om förordnande som ordningsvakt samt antagning och urval.

Telefon: 072- 230 98 94, vardagar klockan 09.30 - 11.30.
E-postadress: forordnanden.region-syd@polisen.se