Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Syd - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län.

Grundutbildning i polisregion Syd

Inga grundutbildningar under hösten 2019 eftersom alla sökande har blivit erbjudna plats på grundutbildning under våren. Ny ansökningsperiod, från den 1 september till den 31 oktober 2019, inför grundutbildning under 2020.

Ansökan till grundutbildning för ordningsvakt och ansökan om förordnande

Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 700 kronor. Avgiften avser ordningsvaktsförordnandet och ska vara betald inom 14 dagar. Handläggning av ditt ärende kommer inte att påbörjas innan betalningen är registrerad hos oss.

En registerkontroll utförs mot misstanke- och brottsregistret.

Utbildningsort
Ort för tester

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter

För frågor om rekryteringstester, utbildning och utbildningsgenomförande.

Telefon: 073-087 88 46.
Telefontid tisdag - torsdag klockan 09:30 – 11:30
E-postadress: ordningsvakt.regionsyd@polisen.se

För frågor om förordnande som ordningsvakt samt antagning och urval.

Telefon: 072- 230 98 94
Telefontid vardagar klockan 9.30-11.30.
E-postadress: forordnanden.region-syd@polisen.se

Till toppen