Syd - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län.

Datum för grundutbildningar 2021

Nya datum för ansökan om grundutbildning kommer att publiceras i januari - februari 2021. Nya ansökningar handläggs inte innan dessa datum är publicerade.

Ansökan

I formuläret nedan ansöker du till den ort och det datum då du vill genomföra grundutbildningen.

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggning av din ansökan kommer att påbörjas först efter att betalningen är registrerad hos Rättsavdelningen.

Utbildningsort
Ort för tester

Kontaktuppgifter

Frågor om tester och utbildning till ordningsvakt

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se 

Dejan Milivojevic, handläggare
Monika Tanasic, handläggare
Telefon: 073-087 88 46, tisdag - torsdag klockan 09.30 - 11.30.

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: forordnanden.region-syd@polisen.se
Telefon: 010-561 73 10, tisdag - fredag 09.30 - 11.30.