Väst - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Halland och Västra Götaland.

Datum för grundutbildningar 2021

Datum Ort Ansök senast Tester
15-26 februari Uddevalla 30 november 2020 v3, Borås
12-23 april Borås 5 mars  23-24 mars, Borås
23 augusti-
3 september
Borås 30 april  v21, Borås

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggning av din ansökan kommer att påbörjas först efter att betalningen är registrerad hos Rättsavdelningen.

Ansökan om utbildning hos Polisen

Utbildning

Ansökan om förordnande

I urvalsprocessen till grundutbildningen genomförs ett lämplighetstest hos polisen. Endast om du uppfyller laglydnadskravet i 4 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) blir du kallad till lämplighetstestet.

Uppgifter beträffande sökande

Uppgifter beträffande verksamhet m.m.

Markera vilken verksamhet förordnandet ska gälla (2a §, 2b § och 2c § LOV kräver särskild utbildning)

Gäller ansökan en geografisk plats som ska prövas av polisen, ska en utförlig beskrivning bifogas ansökan som preciserar platsen och tydliggör behovet av en förordnad ordningsvakt enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV). Beskrivningen bifogas här.

Bifoga filer

Du kan ladda upp högst 5 filer som tillsammans kan vara max 10 Mb.

Är du anställd i eller har sökt anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag?

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Ansökan skickas till:

E-post: registrator.vast@polisen.se

Polismyndigheten
Region Väst
Stampgatan/Rättsenheten
Förvaltningsrätt 1 Väst RA
405 90 Göteborg

När du skickar in din ansökan ska du ange vilken utbildning du söker samt ort och datum för utbildningstillfället.

Kontaktuppgifter

Frågor om tester och utbildning till ordningsvakt

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Anneli Magnusson, handläggare
Telefon: 010-565 4083

Elisabet Öhman, handläggare
Telefon: 010-565 4094 

Mikael Johansson, handläggare
Telefon: 010-565 4994

Peter Kagabäck, samordnare
Telefon: 010-565 4020

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: tillstand.vast@polisen.se

Maria Gruszecki
Maria Keremidou
Annelie Schagerström

Telefon: Ring via polisens växel 114 14.