Sök på polisen.se

Väst - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Halland och Västra Götaland.

Rekrytering/testvecka i polisregion Väst 2020

Borås 28-30 september
Borås 3-5 november

Rekrytering/testvecka i polisregion Väst 2021

Vecka 3, vecka 21, vecka 45 (datumen ej fastslagna ännu)

Grundutbildning i polisregion Väst 2020

Borås 14-25 september
Uddevalla 19-30/10
Borås 30 september-11 december

Grundutbildning i polisregion Väst 2021

Uddevalla 15-26 februari
Borås 12-23 april
Borås 23 augusti-3 september
Uddevalla 11-22 oktober
Borås 6-17 december

Specialutbildningar 2021

Göteborg – Arenautbildning, 16-18 mars
Göteborg –  Hamn- och Sjöfartsutbildning, 25 oktober-5 november

Utbildningsavgifter (gäller från 1 mars 2020)

Grundutbildning för ordningsvakt: 22 875 kr
Fortbildning för ordningsvakt: 8 000 kr.
Arenautbildning: 11 250 kr
Utbildning för säkerhetskontroll i domstol, offentliga sammanträden i kommuner och regioner samt Sametingets offentliga sammanträden: 8 250 kr
Grundutbildning sjöfarts- och hamnskyddskontrollant: 28 150 kr
Fortbildning sjöfarts – och hamnskyddskontrollant: 7 750 kr 

Läs mer om utbildningen till sjöfartsskydd- och hamnskyddskontrollant. Här hittar du även ansökningsblanketter. 

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ansökan om grundutbildning bör ha inkommit till Polismyndigheten senast 12 veckor innan kursstart. 

Adress för ansökan

Ansökan skickas till:

E-post: tillstand.vast@polisen.se

Polismyndigheten
Region Väst
Stampgatan/Rättsenheten
Förvaltningsrätt 1 Väst RA
405 90 Göteborg

Kontaktpersoner för frågor

Fyrbodal: Lennart Hjelm
Halland: Hanna Spiik
Skaraborg: Pia Larsson
Storgöteborg: Jonatan Mosskull
Älvsborg: Joakim Danz

Ring via växeln på telefonnummer 114 14.