Väst - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Halland och Västra Götaland.

Datum för grundutbildningar 2020

Datum Ort
30 november-11 december Borås INSTÄLLD pga covid-19 

Datum för grundutbildningar 2021

Datum Ort Ansök senast Tester
15-26 februari Uddevalla 30 november 2020 v3, Borås
12-23 april Borås 30 november, 2020 v3, Borås

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggning av din ansökan kommer att påbörjas först efter att betalningen är registrerad hos Rättsavdelningen.

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ansökan skickas till:

E-post: registrator.vast@polisen.se

Polismyndigheten
Region Väst
Stampgatan/Rättsenheten
Förvaltningsrätt 1 Väst RA
405 90 Göteborg

När du skickar in din ansökan ska du ange vilken utbildning du söker samt ort och datum för utbildningstillfället.

Kontaktuppgifter

Frågor om tester och utbildning till ordningsvakt

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Anneli Magnusson, handläggare
Telefon: 010-565 4083

Elisabet Öhman, handläggare
Telefon: 010-565 4094 

Mikael Johansson, handläggare
Telefon: 010-565 4994

Peter Kagabäck, samordnare
Telefon: 010-565 4020

Frågor om ansökan och förordnande som ordningsvakt

E-post: tillstand.vast@polisen.se

Maria Gruszecki
Maria Keremidou
Annelie Schagerström

Telefon: Ring via polisens växel 114 14.