Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Väst - grundutbildning för ordningsvakter

Här hittar du information om planerade grundutbildningar för ordningsvakter i Halland och Västra Götaland.

Grundutbildning i polisregion Väst 2019

16 september - 27 september  Borås
18 november - 29 november Borås

Specialutbildningar 2019

Fortbildning, sjöfartsskydds- och hamnskyddskontrollant

22 oktober - 23 oktober Göteborg

Grundutbildning, sjöfartsskydds- och hamnskyddskontrollant
(Sista ansökningsdag 15 september 2019)

28 oktober - 8 november Göteborg

Läs mer om utbildningen till sjöfartsskydd- och hamnskyddskontrollant. Här hittar du även ansökningsblanketter. 

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ansökan om grundutbildning bör ha inkommit till Polismyndigheten senast 12 veckor innan kursstart. 

Adress för ansökan

Ansökan skickas till:

E-post: tillstand.vast@polisen.se

Polismyndigheten
Rättsavdelningen
Förvaltningsrätt 1 Väst RA
Box 429
401 26 Göteborg

Kontaktpersoner för frågor

Fyrbodal: Lennart Hjelm
Halland: Hanna Spiik
Skaraborg: Claes Wallgren
Storgöteborg: Jonatan Mosskull
Älvsborg: Joakim Danz

Ring via växeln på telefonnummer 114 14.

Till toppen