Sök
Stäng Meny

Kompletterande utbildning för ordningsvakter

Den 1 januari 2024 får ordningsvakter genom den nya lagen om ordningsvakter fler befogenheter och därför behöver du som ordningsvakt komplettera din förmåga för att vara rätt rustad för ett bredare uppdrag.

Innan du läser vidare

Vid årsskiftet börjar en ny lag om ordningsvakter att gälla. Det innebär förändringar för dig som är, vill bli eller vill använda ordningsvakter. Informationen på sidan kommer därför att uppdateras inom kort.

Ny lag om ordningsvakter

Frågor och svar om den nya lagen om ordningsvakter

Om du är ordningsvakt har du fått ett brev från Polismyndigheten om att du ska gå en kompletterande utbildning innan årsskiftet 2023/2024. Syftet med den kompletterande utbildningen är att ge dig den kunskap som du behöver för dina utökade befogenheter och för att kunna utföra ditt bredare uppdrag som ordningsvakt.

Utbildningen går igenom den nya lagstiftningen och de utökade befogenheterna att förstöra alkohol och genomföra kroppsvisitation i syfte att fastställa en persons identitet. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov. Du kan göra kunskapsprovet upprepade gånger tills du har uppnått godkänt resultat.

Utbildningen är kostnadsfri fram till den 31 december 2023. När du har uppnått godkänt resultat kan du ladda ner ett diplom/utbildningsbevis som pdf-fil.

Ditt förordnande är fortsatt giltigt till dess att giltighetstiden på förordnandet löper ut, men som längst till den 31 december 2025 enligt övergångsbestämmelserna i den nya lagen. Detta gäller förutsatt att förordnandet inte dessförinnan har återkallats på grund av bristande laglydnad eller lämplighet. Exempel: Gäller förordnandet till den 31 maj 2025 upphör förordnandet den 31 maj 2025. Gäller förordnandet till den 20 mars 2026 upphör förordnandet den 31 december 2025.

Polisens lärplattform Ping Pong

Tillgång till utbildningen får du genom att logga in med BankID i polisens lärplattform Ping Pong.

  • Börja med att komplettera din profil med din e-postadress. Klicka på ditt namn till höger och välj ”Personuppgifter/ändra”, fyll i och spara.
  • Klicka i rutan ”Sök i katalogen” och välj ”Ordningsvakt – Komplettering”.
  • Klicka på ”Läs mer och anmäl” och anmäl dig.
  • Starta utbildningen genom att klicka på ”Starta”.

Du kommer nu till kursen och kan genomföra din kompletteringsutbildning. Navigera mellan de olika sidorna i kolumnen till vänster.

Om du behöver fortsätta vid ett senare tillfälle så återfinner du kursen under ”Pågående kurser” på startsidan, välj ”Till aktiviteten”.

Du kan repetera utbildningen till dess att du har fått ett godkänt resultat.

Diplom/Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat kan du ladda ner ditt diplom/utbildningsbevis under ”Aktiviteter/Mina kurser”. Du ansvarar själv för att spara ner det efter genomförd utbildning med godkänt resultat. Du kan med fördel spara utbildningsbeviset som bild eller pdf-fil på din mobiltelefon.

Support

Eftersom det är många ordningsvakter som ska göra den kompletterande utbildningen kan belastningen på lärplattformen periodvis vara hög. Försök då igen vid ett senare tillfälle. Kvarstår problemet finns kontaktuppgifter nedan.

Teknisk support Ping Pong

Har du tekniska problem med Ping Pong kan du skicka e-post till teknisk_support_ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Teknisk support BankID

Kontakta din bank om problemet verkar vara kopplat till ditt BankID. Svar på de vanligaste frågorna om BankID och kontaktuppgifter till banker. 

Ordningsvaktssidorna på polisen.se är under omarbetning

Polisens sidor som riktar sig till dig som är ordningsvakt och dig som vill bli ordningsvakt är under omarbetning för att anpassas till den nya lagstiftningen. Frågor och svar om den nya lagstiftningen.