Specialutbildning för ordningsvakter

För att bli behörig att tjänstgöra vid exempelvis säkerhetskontroll i domstol eller vid högriskmatcher behöver du genomgå polismyndighetens särskilda specialutbildningar.

Arenautbildning

För att få arbeta under högriskmatcher krävs arenautbildning utöver grundutbildningen. Vid matcher som inte bedöms som högrisk räcker det med grundutbildning.

Syftet med arenautbildningen är att ordningsvakterna ska få bättre förutsättningar att arbeta i en riskfylld miljö genom att lära sig metoder och taktiker som ger ökad förmåga att arbeta i grupp och samverka med polisen.

Kostnad: 11 250 kronor. Avgiften är ny och gäller kurser som startar den 1 mars 2020 eller senare. 

Säkerhetskontroll

För att få arbeta vid säkerhetskontroll i domstol och offentliga sammanträden i kommuner och landsting krävs utbildning i säkerhetskontroll utöver grundutbildningen.

Syftet med utbildningen är att ordningsvakten ska få kunskap om de utökade befogenheter som gäller vid säkerhetskontroll. För detta krävs kunskap om vilka lagar som gäller och hur tekniska hjälpmedel fungerar, exempelvis larmbågar och andra detektorer.

Kostnad: 8 250 kronor. Avgiften är ny och gäller kurser som startar den 1 mars 2020 eller senare. 

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Planerade specialutbildningar för ordningsvakter

Polisregion Bergslagen

Inga planerade specialutbildningar.

Polisregion Mitt

Inga planerade specialutbildningar.

Polisregion Nord

Inga planerade specialutbildningar. Se övriga regioner

Polisregion Stockholm

  • Arenautbildning: 10-12 maj 2021         
  • Hamn och sjöfartsutbildning 26 apr - 7 maj 2021
  • Utbildning i Säkerhetskontroll/2A/2B  16-17 feb 2021

OBS! Man måste vara symptomfri för att deltaga. Utbildningar kan komma t atställas in vid förändrat läge.

Anmäl ditt intresse till oss på Ordningsvaktsgruppen och skicka samtidigt in din ansökan om förordnande till: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se, senast enligt datum här ovanför.

Har du frågor om utbildningarna? Mejla din fråga till: ordningsvakt.stockholm@polisen.se

Polisregion Syd

Säkerhetskontrollutbildning

Säkerhetskontrollutbildning 2a och 2b den 27 - 28 oktober 2020 på Rättscentrum i Malmö.
16 deltagarplatser, sista ansökningsdatum 11 oktober. INSTÄLLD!

Arenautbildning

  • Extrainsatt arenautbildning den 21 - 23 februari 2020 klockan 09.00 - 17.00 i Mjällby. Sista dag för anmälan är den 13 februari. FULLBOKAD!
  • Arenautbildning den 24 - 26 mars 2020. INSTÄLLD!

Formulär för ansökan om specialutbildning i polisregion Syd.

Polisregion Väst

Inga planerade specialutbildningar.

Polisregion Öst

Arenautbildning, Linköping 9-11 mars 2020. Ansök senast den 15 februari.

Fyll i formulär för ansökan till arenautbildning