Specialutbildning för ordningsvakter

För att bli behörig att tjänstgöra vid exempelvis säkerhetskontroll i domstol eller vid högriskmatcher behöver du genomgå polismyndighetens särskilda specialutbildningar.

Arenautbildning

För att få arbeta under högriskmatcher krävs arenautbildning utöver grundutbildningen. Vid matcher som inte bedöms som högrisk räcker det med grundutbildning.

Syftet med arenautbildningen är att ordningsvakterna ska få bättre förutsättningar att arbeta i en riskfylld miljö genom att lära sig metoder och taktiker som ger ökad förmåga att arbeta i grupp och samverka med polisen.

Kostnad: 11 250 kronor. Avgiften är ny och gäller kurser som startar den 1 mars 2020 eller senare. 

Säkerhetskontroll

För att få arbeta vid säkerhetskontroll i domstol och offentliga sammanträden i kommuner och landsting krävs utbildning i säkerhetskontroll utöver grundutbildningen.

Syftet med utbildningen är att ordningsvakten ska få kunskap om de utökade befogenheter som gäller vid säkerhetskontroll. För detta krävs kunskap om vilka lagar som gäller och hur tekniska hjälpmedel fungerar, exempelvis larmbågar och andra detektorer.

Kostnad: 8 250 kronor. Avgiften är ny och gäller kurser som startar den 1 mars 2020 eller senare. 

Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Kryssa i både rutan om ansökan om förordnande och rutan om utbildning på blanketten. Använd blanketten även för ansökan till specialutbildningar. Var noga med att uppge fullständiga uppgifter.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Planerade specialutbildningar för ordningsvakter

Polisregion Bergslagen

Inga planerade specialutbildningar.

Polisregion Mitt

Inga planerade specialutbildningar.

Polisregion Nord

Inga planerade specialutbildningar. Se övriga regioner.

Polisregion Stockholm

  • Utbildning i Säkerhetskontroll/2A/2B  16-17 februari 2021 - Ansök senast 1 januari
  • Utbildning i Säkerhetskontroll/2A/2B  23-24 februari 2021 - Ansök senast 31 januari 
  • Hamn och sjöfartsutbildning 26 april-7 maj 2021 - Ansök senast 1 mars
  • Arenautbildning: 10-12 maj 2021 - Ansök senast 31 mars

OBS! Man måste vara symptomfri för att delta på utbildningen. Utbildningar kan komma att ställas in vid förändrat läge.

Anmäl ditt intresse till oss på Ordningsvaktsgruppen och skicka samtidigt in din ansökan om förordnande till: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se, senast enligt datum här ovanför.

Har du frågor om utbildningarna? Mejla din fråga till: ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Polisregion Syd

  • Arenautbildning den 9-11 mars 2021 i Malmö. Ansök senast den 22 januari.
  • Utbildning i säkerhetskontroll 2A & 2B den 16-17 mars 2021 i Malmö. Ansök senast den 20 januari.

Formulär för ansökan om specialutbildning i polisregion Syd.

Polisregion Väst

Arenautbildning 16-18 mars 2021 i Göteborg. OBS: INSTÄLLD! 

Polisregion Öst

Arenautbildning vecka 10 2021.
Sista ansökningsdag 15 januari 2021.

Vid för få deltagare från polisregion Öst kommer vi att erbjuda platser i polisregion Syd, polisregion Väst eller polisregion Stockholm.

Fyll i formulär för ansökan till arenautbildning