Specialutbildning för ordningsvakter

För att bli behörig att tjänstgöra vid exempelvis säkerhetskontroll i domstol eller vid högriskmatcher behöver du genomgå polismyndighetens särskilda specialutbildningar.

Arenautbildning

För att få arbeta under högriskmatcher krävs arenautbildning utöver grundutbildningen. Vid matcher som inte bedöms som högrisk räcker det med grundutbildning.

Syftet med arenautbildningen är att ordningsvakterna ska få bättre förutsättningar att arbeta i en riskfylld miljö genom att lära sig metoder och taktiker som ger ökad förmåga att arbeta i grupp och samverka med polisen.

Kostnad: 11 250 kronor. Avgiften är ny och gäller kurser som startar den 1 mars 2020 eller senare.

Säkerhetskontroll

För att få arbeta vid säkerhetskontroll i domstol och offentliga sammanträden i kommuner och landsting krävs utbildning i säkerhetskontroll utöver grundutbildningen.

Syftet med utbildningen är att ordningsvakten ska få kunskap om de utökade befogenheter som gäller vid säkerhetskontroll. För detta krävs kunskap om vilka lagar som gäller och hur tekniska hjälpmedel fungerar, exempelvis larmbågar och andra detektorer.

Kostnad: 8 250 kronor. Avgiften är ny och gäller kurser som startar den 1 mars 2020 eller senare. 

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning

Om du av någon anledning inte kan använda formuläret finns blanketter att fylla i på dator eller skriva ut och skicka in.

Din ansökan om förordnande innebär att du samtidigt ansöker om utbildning hos polisen. Det gäller för grundutbildning, utbildning för ordningshållning på arena och för säkerhetskontroll i domstol samt för fortbildning för att förnya förordnande.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Spara alltid blanketten på din dator innan du fyller i den. Öppna sedan blanketten på din dator, fyll i blanketten och spar den igen. Annars kan information du skrivit in försvinna.

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Planerade specialutbildningar för ordningsvakter

Polisregion Bergslagen

Inga planerade specialutbildningar.

Polisregion Mitt

Inga planerade specialutbildningar.

Polisregion Nord

Inga planerade specialutbildningar. Se övriga regioner.

Polisregion Stockholm

  • Utbildning i Säkerhetskontroll/2A/2B/2C 29-30/11-2021. Sista ansökningsdatum: 2 november 2021
  • Utbildning i Säkerhetskontroll/2A/2B/2C 28/2-1/3-2022. Sista ansökningsdatum: 17 januari 2022
  • Utbildning i Säkerhetskontroll/2A/2B/2C 25-26/4-2022. Sista ansökningsdatum: 14 mars 2022
  • Arenautbildningen den 8-10/3- 2022. Sista ansökningsdatum: 31 januari 2022.
  • Utbildning i Säkerhetskontroll/2A/2B/2C 30-31/5-2022. Sista ansökningsdatum: 18 april 2022

OBS! Man måste vara symptomfri för att delta på utbildningen. Utbildningar kan komma att ställas in vid förändrat läge.

Anmäl ditt intresse till oss på Ordningsvaktsgruppen och skicka samtidigt in din ansökan om förordnande till: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se, senast enligt datum här ovanför.

Har du frågor om utbildningarna? Mejla din fråga till: ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Polisregion Syd

  • Utbildning i Säkerhetskontroll/2A/2B/2C den 23-24 november 2021 i Malmö.
    Ansök senast den 8 november.
  • Arenautbildningen den 9-11 november 2021. Ansök senast den 17 oktober.

Formulär för ansökan om specialutbildning i polisregion Syd.

Polisregion Väst

Inga planerade specialutbildningar.

Polisregion Öst

Inga planerade specialutbildningar.

Vid för få deltagare från polisregion Öst kommer vi att erbjuda platser i polisregion Syd, polisregion Väst eller polisregion Stockholm.

Fyll i formulär för ansökan till arenautbildning