Funktionsutbildningar för ordningsvakter

För att bli behörig att tjänstgöra vid exempelvis högriskmatcher eller vid säkerhetskontroll som genomförs i t.ex. domstol, i frivårdens lokaler eller vid kommunfullmäktiges sammanträden behöver du genomgå någon av Polismyndighetens funktionsutbildningar.

Arenautbildning

Syftet med arenautbildningen är att ordningsvakterna ska få bättre förutsättningar att arbeta i en riskfylld miljö genom att lära sig metoder och taktiker som ger ökad förmåga att arbeta i grupp och samverka med polisen vad gäller ordningshållande på arena. Utbildningen, tillsammans med förordnande, är ett krav för att få tjänstgöra på högriskmatcher.

Kursavgift: 11 250 kronor.

Arenautbildningen genomförs i polisregion Stockholm, Väst samt Syd.

Utbildningar 2023

 • 21-23 mars i Malmö. Ansök senast 8 jan 2023. Obs! Framflyttad/Hopslagen med utbildningstillfället 9-11 maj i Malmö.
 • 3-5 april i Stockholm. FULLSATT!
 • 9-11 maj i Malmö. Ansök senast 9 april 2023. Obs! Förlängd ansökningstid.
 • 7-9 juni i Stockholm. FULLSATT!
 • 3-5 oktober i Malmö. Ansök senast 23 juli 2023.

Utbildning i säkerhetskontroll

Syftet med utbildningen är att ordningsvakten ska få kunskap om de utökade befogenheter som gäller vid säkerhetskontroll. För detta krävs kunskap om vilka lagar som gäller och hur tekniska hjälpmedel fungerar, exempelvis larmbågar och andra detektorer. Utbildningen är ett krav, tillsammans med förordnade enligt 2 a, 2b, 2c §§§ LOV för att tjänstgöra vid säkerhetskontroll som sker i t.ex. domstol, i frivårdens lokaler, vid Sametinget eller vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Kursavgift: 8 250 kronor.

Utbildning i säkerhetskontroll genomförs i region Stockholm, region Väst samt region Syd.

Utbildningar 2023

Stockholm

 • 27-28 februari, Stockholm. Ansök senast 16 januari
 • 24-25 april, Stockholm. Ansök senast 13 mars
 • 29-30 maj, Stockholm. Ansök senast 17 april
 • 25-26 September, Stockholm. Ansök senast 14 augusti

Malmö

 • 7-8 mars i Malmö. Ansök senast 18 december 2022
 • 11-12 april framflyttad. NYTT DATUM 30-31 maj i Malmö. Ansök senast 30 april 2023
 • 7-8 november i Malmö. Ansök senast 28 augusti 2023

Ansökan och ansökningsavgift

Du kan ansöka till utbildningen på vilken ort du vill men din ansökan om utbildning och förordnande ska skickas till den polisregion där du är folkbokförd. Kravet för att genomföra utbildningen är minst 10 deltagare för säkerhetskontroll i domstol och 16 minst deltagare för arenautbildningen. Om antalet deltagare understiger minumumantalet kan polisen besluta om att ställa in utbildningstillfället, ansökan flyttas då per automatik till nästkommande utbildningstillfälle oavsett utbildningsort.

Vid behov kan kursomgångar komma att slås ihop för att uppfylla lägsta deltagarantal och kursomgången förläggs då till den ort som flest deltagare har närmast till (Stockholm, Göteborg eller Malmö).

I ansökan anger du önskat utbildningsdatum och utbildningsort. När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Handläggningen av ditt ärende kommer att påbörjas när betalningen är registrerad hos polisen. Förutsatt att du uppfyller laglydnads- och lämplighetskravet och utbildningen är genomförd med godkänt resultat blir du förordnad.

Ansökan om förordnande och utbildning

Du ska ansöka till den region där du är folkbokförd, oavsett vilken utbildningsort du ansöker till.

Din ansökan om förordnande innebär att du samtidigt ansöker om utbildning hos polisen. Det gäller för grundutbildning, utbildning för ordningshållning på arena och för säkerhetskontroll i domstol samt för fortbildning för att förnya förordnande.

Ansökningsformulär

Polisregion Bergslagen
Polisregion Mitt
Polisregion Nord
Polisregion Stockholm
Polisregion Syd
Polisregion Väst
Polisregion Öst

Blankett för ansökan

Om du av någon anledning inte kan använda formuläret finns blanketter att fylla i på dator eller skriva ut och skicka in.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning (fylls i digitalt)

Spara alltid blanketten på din dator innan du fyller i den. Öppna sedan blanketten på din dator, fyll i blanketten och spar den igen. Annars kan information du skrivit in försvinna.

Blankett för ansökan om förordnande och utbildning (skrivs ut och fylls i för hand)

Pappersansökan skickas till rättsavdelningen i den region där du är folkbokförd. Kontaktformulär och postadresser till respektive region hittar du här.

Kontaktuppgifter

Frågor om ansökan och förordnande

Kontakta rättsavdelningen i den region där du är folkbokförd för frågor om ansökan och förordnanden.
Telefon: Ring via polisens växel 114 14.
Kontaktformulär och postadresser till respektive region hittar du här.

Frågor om utbildningarna

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se
Polisregion Stockholm: 010-564 15 40, måndag – torsdag klockan 09.00-10.30.
Polisregion Väst: e-post enligt ovan
Polisregion Syd: 010-561 50 24, tisdag – torsdag klockan 09.30 - 11.30.