Ansökan till specialutbildningar för ordningsvaktutbildning polisregion Öst

Använd detta formulär för ansökan till arena- eller säkerhetskontrollutbildning i polisregion Öst.

Utbildning

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Åtgärder vid utbildningar med anledning av covid-19

Med anledning av covid-19 är samtliga fortbildningar för ordningsvakter inställda under 2021.