Ansökan till specialutbildning i polisregion Syd

Använd detta formulär när du ska ansöka om arena- eller säkerhetskontrollutbildning i polisregion Syd.

Arenautbildning

Datum Ort Sök senast
9 - 11 mars 2021 Malmö 22 januari 2021 INSTÄLLD!

Utbildning i säkerhetskontroll 2A och 2B

Datum Ort Sök senast
16 - 17 mars 2021 Malmö 20 januari 2021

Formulär för ansökan om specialutbildning i polisregion Syd

Utbildning

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter