Sök
Stäng Meny

Skyddsvakter och väktare

Tidsbegränsade föreskrifter om utbildning av skyddsvakter och väktare, med anledning av sjukdomen covid-19, beslutades den 11 december 2020. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2021 och upphör att gälla den 31 december 2027.

Skyddsvakter

Föreskriften om utbildning för skyddsvakter, FAP 694-2, innebär i korthet följande.

Grundutbildning

2 § Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:19) om utbildning av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19, FAP 694-2 gav den som förordnats till luftfartsskyddskontrollanter under tiden 20 april 2020 – 31 mars 2021 möjlighet att godkännas som skyddsvakt under förutsättning att övriga föreskrivna krav var uppfyllda enligt 2 kap. 2 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9) FAP 694-1 om skyddsvakter.  Samma möjlighet föreligger under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 för den som endast genomgått väktargrundutbildning del 1 enligt Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10) om bevakningsföretag och bevakningspersonal FAP 573-1.

Fortbildning skyddsvakter

3 § i den tidsbegränsade föreskriften FAP 694-2 (PMFS 2020:19) innebär att du som skyddsvakt är fortsatt behörig att utföra bevakning trots att du inte har genomgått fortbildning om den, under normala omständigheter, skulle ha genomförts under tiden 1 januari 2021 – 31 december 2021. Du ska istället genomföra fortbildning senast motsvarande datum 2022.

Om ett godkännande som skyddsvakt har löpt ut, utan att fortbildning har genomförts ger 3 § andra stycket i den tidsbegränsade föreskriften stöd för godkännandemyndigheten att besluta om ett nytt godkännande och villkora det nya beslutet med att fortbildning ska vara genomfört senast ett år efter godkännandedatumet, för att vara fortsatt giltigt. Det innebär att godkännandet upphör att gälla om fortbildning inte har genomförts.

Generellt kan sägas

Den tidsbegränsade föreskriften FAP 694-2 (PMFS 2020:19) innebär att du är fortsatt behörig att utföra bevakning trots att du inte har genomgått fortbildning som skyddsvakt om du, under normala omständigheter, skulle ha gjort det under tiden 1 januari – 31 december 2021.

Vänd dig till ditt bevakningsföretag om du har ytterligare frågor eller till länsstyrelsen gällande ditt godkännande.

Väktare

Föreskriften om utbildning för väktare, FAP 573-2 (PMFS 2020:18), innebär i korthet följande.

Grundutbildning för väktare

Du som påbörjade din väktargrundutbildning del ett under perioden 11 maj 2020 – 31 december 2021 får genomgå praktisk yrkesträning i stationär och ronderande bevakning eller värdetransport även om delar i utbildningen som innebär fysiska utbildningsmoment i ämnena konflikthantering med självskydd och handfängsel inte har genomgåtts.

Du som började din väktargrundutbildning del två under samma period är att anse som behörig för tillträde till utbildningen även om delar som innebär fysiska utbildningsmoment i ovanstående ämnen inte är genomförda i del ett.

Genomförande av fysiska utbildningsmoment på annat ändamålsenligt sätt

Föreskriften syftar också till att möjliggöra att vissa fysiska utbildningsmoment som anges i 5 § får genomföras på annat ändamålsenligt sätt för att deltagaren ska uppnå målen med ämnet.

Förlängd praktisk yrkesträning mellan del ett och del två

Den tidsbegränsade föreskriften medger i 6 § en förlängd period av praktisk yrkesträning innan väktargrundutbildningens del två behöver påbörjas. Notera i paragrafens sista stycke vad som särskilt gäller i fråga om praktisk yrkesträning i värdetransport eller butikskontroll.

Fortbildning väktare

9 § i den tidsbegränsade föreskriften FAP 573-2 (PMFS 2020:18) innebär att en väktare är fortsatt behörig att utföra bevakning trots att väktaren inte har genomgått fortbildning om den, under normala omständigheter, skulle ha genomförts under tiden:

  • 6 april 2020 – 31 december 2020
    Fortbildningen ska istället vara genomförd motsvarande datum 2022.
  • 1 januari 2021 – 31 december 2024
    Fortbildningen ska istället vara genomförd motsvarande datum året därpå.

Du som väktare bör vända dig till ditt bevakningsföretag om du har ytterligare frågor eller till länsstyrelsen gällande ditt godkännande.

Den tidsbegränsade föreskriften ger i 11 § stöd till godkännandemyndigheten (länsstyrelsen) att återkalla ett godkännande som väktare om fortbildning inte har genomförts inom de tidsintervaller som anges i föreskriften

Polismyndighetens författningssamling