Sök
Stäng Meny

Ny lag om ordningsvakter börjar gälla den 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 börjar en ny lag och förordning om ordningsvakter att gälla. Ordningsvakter får ett utökat uppdrag och vissa nya befogenheter. En ny tillståndsprocess för att använda ordningsvakter och en förlängd ordningsvaktsutbildning införs också.

Varför behövs en ny lag om ordningsvakter?

Samhället har idag ett större behov än förr av att kunna använda ordningsvakter i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Den nya lagen gör det möjligt att använda ordningsvakter på fler platser och till fler syften.

Utökat uppdrag, nya befogenheter och längre förordnande

Genom den nya lagen får ordningsvakter användas som ett komplement till Polismyndigheten för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. Ett förordnande kommer att gälla i högst fem år, istället för högst tre år som idag.

Från och med den 1 januari 2024 får ordningsvakterna även:

 • transportera vissa omhändertagna personer
 • kroppsvisitera i identifieringssyfte
 • förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa

Krav på tillstånd för att få använda ordningsvakter

Till skillnad från tidigare behöver den som vill använda sig av ordningsvakter som huvudregel söka tillstånd om detta hos Polisen.

Ordningsvakter som är förordnade enligt den gamla lagen (1980:578) om ordningsvakter får fortsätta att tjänstgöra enligt sitt befintliga förordnande till dess att det löper ut.

Om ordningsvakter som förordnats enligt den nya lagen ska anlitas, behöver man som huvudregel söka tillstånd för att de ska få tjänstgöra på den aktuella platsen. Detta kan innebära att tillstånd behöver sökas redan i början av 2024. I vissa fall behövs inte tillstånd, se nedan för mer information.

Information om hur man ansöker om tillstånd att använda ordningsvakter och formulär för ansökan publiceras på polisen.se senare under december 2023. Ansökan om tillstånd att använda ordningsvakter får göras från och med den 1 januari 2024.

Huvudregel

Från och med den 1 januari 2024 får ordningsvakter bara användas om Polisen har gett tillstånd till det eller om det följer av lag eller annan författning att ordningsvakter får användas. Det sistnämnda innebär att ordningsvakter får användas utan ett beslut om tillstånd om det följer av

 • lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol,
 • lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner,
 • lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden,
 • lagen (2021:77) om säkerhetskontroll på frivårdskontor och
 • lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

samt för att upprätthålla ordningen i domstol enligt 5 kap. 15 § RB.

Undantag

När användning av ordningsvakter redan har villkorats i beslut som gäller allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och serveringstillstånd krävs det inget tillstånd, men användningen får då endast ske i enlighet med villkoren och inte t.ex. vid andra tidpunkter. För ytterligare användning behöver man söka tillstånd enligt lagen om ordningsvakter.

Tillstånd krävs inte heller när det gäller Polisens användning av ordningsvakter i myndighetens egna verksamhet.

Ordningsvakter förordnade enligt den gamla lagen om ordningsvakter

Ordningsvakter som är förordnande enligt den gamla lagen får

 • fortsätta att tjänstgöra på de platser som framgår av deras förordnande till dess att ordningsvaktens förordnande upphör att gälla, men som allra längst till den 31 december 2025
 • tjänstgöra på samma platser där ordningsvakter med ett förordnande beslutat enligt den nya lagen får tjänstgöra, förutsatt att ordningsvakten har genomgått föreskriven utbildning för uppgiften.

Ordningsvakter förordnade enligt den nya lagen om ordningsvakter

Ordningsvakter som förordnas enligt den nya lagen får bara tjänstgöra där det finns ett tillstånd att använda ordningsvakter, om det följer av lag eller annan författning att ordningsvakter får användas eller när det föreligger undantag från kravet på tillstånd. Detta gäller både ordningsvakter som förordnas första gången (efter grundutbildning) och de som förordnas på nytt (efter fortbildning) enligt den nya lagen.

Vid exempelvis allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och serveringstillstånd utan villkor om ordningsvakter, behöver den som vill använda ordningsvakter ansöka om tillstånd enligt lagen om ordningsvakter. Detsamma gäller om beslutet är villkorat med ordningsvakter men arrangören eller krögaren vill använda ordningsvakter utöver vad som framgår av villkoret.

Exempel:
En krögare har ett serveringstillstånd med villkor om ordningsvakter lördagar kl. 21-02. Tidigare kunde krögaren kalla in ordningsvakter även vid andra tidpunkter. För att få göra det krävs nu tillstånd att använda ordningsvakter enligt lagen om ordningsvakter.

Det behövs även tillstånd att använda ordningsvakter vid exempelvis

 • cirkusföreställningar,
 • bad- och campingplatser, lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till (tidigare 2 § 3 lagen om ordningsvakter) och
 • tidigare s.k. LOV 3-områden (tidigare 3 § lagen om ordningsvakter).

Frågor och svar om den nya lagen om ordningsvakter.

Förlängd ordningsvaktsutbildning

Grundutbildningen till ordningsvakt förlängs från 80 till 160 timmar. Även fortbildningen förlängs. Avgiften för att genomgå grundutbildningen sänks från 22 875 till 10 000 kronor exklusive moms (12 500 inklusive moms). Kostnaden för fortbildning respektive särskild utbildning (exempelvis transportutbildning) kommer att vara 5 000 kronor exklusive moms (6 250 kr inklusive moms).