JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Vapen - regler och tillstånd

För att få inneha ett vapen för exempelvis jakt, målskytte eller en vapensamling behöver du vapenlicens. Olika regler gäller också för förvaring, transport, införsel/utförsel och inlämning av vapen.

Ansök om vapentillstånd/licens

För att få inneha vapen och ammunition måste du ansöka om vapenlicens. Du ska ha fyllt 18 år (vissa undantag finns), vara laglydig och skötsam och kunna intyga ändamålet med att du ska inneha vapen.

Vapentillstånd/licens, e-tjänster och blanketter

Hantering av vapenlicens

Du är skyldig att ha med dig din vapenlicens när du ska transportera vapen, exempelvis till jakt eller målskytte.

Regler för vapenlicens

Jaktvapen

För att få tillstånd för jaktvapen måste du ha jägarexamen. Dessutom kontrollerar polisen att du är lämplig.

Regler för jaktvapen

Målskytte

För att beviljas tillstånd för målskjutningsvapen måste du vara aktiv medlem i en skytteförening.

Regler för målskjutningsvapen

Vapenlicens för skytteförening

Vid ansökan om licens fyll i organisationsnumret med tolv siffror, de två första är alltid 16. Vid avsaknad av organisationsnummer skrivs 16000000-0000.

Ansök om vapenlicens för skytteförening

Luftvapen, paintball, övriga vapen

Vapen vilka oftast drivs med kolsyra, luft eller fjäder är som huvudregel tillståndspliktiga. I vissa fall kan de anses effektbegränsande enligt vapenlagen.

Regler för luftvapen, paintball, övriga vapen

Knivar och andra farliga föremål

Lagstiftningen inom det här området behandlar knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Knivar och andra farliga föremål

Förvaring och transport

När du ansöker om vapenlicens måste du uppge var och hur vapen och ammunition ska förvaras. Som vapeninnehavare är du enligt vapenlagen ansvarig för att dina vapen förvaras i ett godkänt vapenskåp.

Regler för förvaring och transport av vapen

Införsel och utförsel

Olika regler gäller för införsel- och utförsel av skjutvapen till och från Sverige beroende på om den är tillfällig eller permanent, till ett land inom eller utanför EU eller till ett nordiskt land.

Regler för införsel och utförsel av vapen

Europeiskt skjutvapenpass

Den som har vapentillstånd i Sverige har möjlighet att erhålla ett europeiskt skjutvapenpass. Det är en reselegitimation som ger innehavaren möjlighet att vid resa inom EU inneha de vapen som är införda i passet.

Ansök om europeiskt skjutvapenpass

Dödsbo och märkning

När en person som innehar vapen har avlidit måste en anmälan skickas in till polisen och vapnen tas om hand.

Regler för dödsbo och märkning av vapen

Minnes- och samlingsvapen

För att få vapenlicens för skjutvapen till en vapensamling krävs ett seriöst vapensamlarintresse. För minnesvapen krävs att vapnet har ett särskilt affektionsvärde för dig.

Regler för minnes- och samlingsvapen

Inlämning och skrotning

Det är bara polisen som får skrota skjutvapen. Polisen löser även in vapen från dödsbon och från vapenägare som fått sin licens återkallad.

Regler för inlämning och skrotning av vapen

Till toppen