Ansök om vapentillstånd/licens

Du behöver tillstånd från polisen för att få inneha ett vapen. Ansök om vapenlicens eller andra vapentillstånd via e-tjänst eller blankett beroende på ändamål. Här finns information om hur du gör, avgift, handläggningstid m.m.

Ansök om tillstånd i god tid

Inför jaktsäsong är det vanligt att ansökningar om tillstånd att inneha skjutvapen ökar och därmed blir även handläggningstiderna längre. Ansök därför om tillstånd i god tid.

När du köper vapen från en privatperson måste du även skicka in säljarens originallicens tillsammans med din ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen.

Du skickar originallicensen och ansökan hit:
Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Utebliven originallicens hindrar polisen från vidare handläggning av ansökan. Detta följer av 2 kap. 6 § vapenförordningen (1996:70).

E-tjänster, vapentillstånd

Ansök om vapenlicens

Om du ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen.
Ansök om vapenlicens/tillstånd i e-tjänsten

Ansök om förnyelse av tillstånd att inneha skjutvapen

Om du sedan tidigare innehar ett tidsbegränsat tillstånd att inneha ett eller flera skjutvapen och önskar förnya tillståndet för det specifika vapnet.
Ansök om förnyelse av tillstånd att inneha skjutvapen i e-tjänsten

Ansök om inköpstillstånd

Om du vill ansöka om ett tillstånd att inneha skjutvapen men vapnet är fabriksnytt och du inte har uppgifter om vilket tillverkningsnummer det specifika vapnet har.
Ansök om inköpstillstånd i e-tjänsten

Ansök om dubblettlicens

Om du har tappat bort ditt sedan tidigare meddelade tillstånd att inneha skjutvapen och behöver ansöka om ett dubblettbevis.
Ansök om dubblettlicens i e-tjänsten

Ansök om vapentillstånd/licens med blankett, så här gör du:

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsterna för att ansöka om vapenlicens eller ansöker om annat vapentillstånd, ansöker du via blankett och skickar till polisen. Så här gör du:

1) Fyll i blanketten.

Spara blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Se till att blanketten är komplett ifylld. Om uppgifter saknas måste en handläggare kontakta dig. Det innebär att din ansökan tar längre tid.

2) Kontrollera vilka bilagor som behövs.

Kom ihåg att skicka med de bilagor som krävs. De vanligaste bilagorna är:

  • Jakt: Motivering för vapen utöver jaktvapengarderoben (5:e-6:e vapnet).
  • Målskytte: Föreningsintyg från din målskytteförening (du kan skanna in och skicka, original behövs inte).
  • Köp från privatperson: Originallicens från överlåtare (Skriv ditt personnummer på baksidan av överlåtarens originallicens och skicka in per post till polisen i din region).
  • Minne: Pluggningsintyg och en beskrivning av din relation till överlåtaren eller vapnet.
  • Udda ändamål: Motivering och nödvändiga intyg.
  • Samling: Beskrivning av vad du samlar på samt vilka begränsningar samlingen har.

3) Skicka in underlagen.

Skicka in blankett och bilagor digitalt. Se adress dit ansökan ska skickas under respektive blankett. För de blanketter som måste skrivas under: skriv ut blanketten, signera, skanna in och skicka digitalt. Kompletteringar i ärenden, allmänna frågor och information skickas alltid till respektive polisregion.

4) Betala in avgiften.

När polisen tagit emot din ansökan skickas en avi ut (med avgiften) per post. Använd betalningsavin och betala så snart som möjligt. Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när du betalat in avgiften.

5) Beslut fattas.

Polisen skickar beslutet, om du ska få vapenlicens eller inte, till din folkbokföringsadress. Har du fått ansökan beviljad skickas din vapenlicens med posten.

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) och ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Dina uppgifter sparas i maximalt 20 år.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter enligt vad som framgår av vapenlagen. Det innebär bl.a. att uppgifterna kan komma att lämnas ut till Interpol eller Europol, till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, eller till en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får dessutom medges direktåtkomst till vapenregister.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Alla uppgifter i blanketten måste vara ifyllda och avgiften betald innan din ansökan behandlas. Om du inte fyller i rätt uppgifter tar det längre tid att handlägga eftersom ansökan måste kompletteras först.

Vapenlicens, ansökan

Använd blanketten för att ansöka om att inneha vapen, när du vet vilket vapen du ska köpa.

PM 551.1 - Vapenlicens, Ansökan (Fyll i digitalt)

PM 551.1 - Vapenlicens,  Ansökan (Skriv ut fyll och i för hand)

Hit skickar du ansökan om vapenlicens (PM 551:1)

E-post: vapentillstand@polisen.se
(Observera, e-postadressen gäller enbart ansökan med bilagor, ej kompletteringar, frågor eller information.)

alternativt skickar du ansökan med post till:
Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Inneha ammunition, ansökan

PM 551.2 - Inneha ammunition, Ansökan (Fyll i digitalt)

PM 551.2 - Inneha ammunition, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand)

Hit skickar du ansökan om att inneha ammunition (PM 551:2)

E-post: vapentillstand@polisen.se
(Observera, e-postadressen gäller enbart ansökan med bilagor, ej kompletteringar, frågor eller information.)

alternativt skickar du ansökan med post till:
Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Medlemskap i skytteförening, intyg

Den här blanketten signeras av din skytteförening och styrker medlemskap för dig som målskytt. Blanketten styrker även din aktivitet, skjutskicklighet och behov av sökt vapen.

PM 551.24 - Medlemskap i skytteförening, Föreningsintyg (Fyll i digitalt)

PM 551.24 - Medlemskap i skytteförening, Föreningsintyg (Skriv ut och fyll i för hand)

Hit skickar du föreningsintyget (PM 551-24)

Du skickar ansökan till polisen i det län/polisregion där du är folkbokförd.

Polisen Gotland, Stockholms län (polisregion Stockholm)
E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Rättsavdelningen, Förvaltningsrätt 1/vapen, 106 75 Stockholm.

Polisen Jönköping, Södermanland, Östergötland (polisregion Öst)
E-post: registrator.ost@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Öst, Box 345, 581 03 Linköping.

Polisen Dalarna, Värmland, Örebro län (polisregion Bergslagen)
E-post: registrator.bergslagen@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Bergslagen, Box 1804, 701 18 Örebro.

Polisen Gävleborg, Uppsala län, Västmanland (polisregion Mitt)
E-post: ansokan.region-mitt@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Mitt, Box 3007, 750 03 Uppsala.

Polisen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland (polisregion Nord)
E-post: registrator.nord@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Nord, 901 09 Umeå.

Polisen Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne (polisregion Syd)
E-post: registrator.syd@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Syd, 205 90 Malmö.

Polisen Halland, Västra Götaland (polisregion Väst)
E-post: registrator.vast@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Väst, Box 429, 401 26 Göteborg.

Lån av skjutvapen, ansökan

Du måste ansöka om tillstånd för att få låna ett vapen av någon annan, om du inte redan har tillstånd för vapen av samma typ och för samma ändamål (exempelvis kulvapen klass 1, ändamål jakt).

PM 551.26 - Låna skjutvapen, Ansökan (Fyll i digitalt)

PM 551.26 - Låna skjutvapen, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand)

Hit skickar du ansökan om lån av skjutvapen (PM 551:26)

E-post: vapentillstand@polisen.se
(Observera, e-postadressen gäller enbart ansökan med bilagor, ej kompletteringar, frågor eller information.)

alternativt skickar du ansökan med post till:
Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Dubblettlicens, ansökan

Om du har tappat bort din licens använder du den här blanketten för att få en ny. (161014)

PM 551.3 - Dubblettlicens, Ansökan (Fyll i digitalt)

PM 551.3 - Dubblettlicens, Ansökan (Skriv ut fyll och i för hand)

Hit skickar du ansökan om dubblettlicens (PM 551:3)

E-post: vapentillstand@polisen.se
(Observera, e-postadressen gäller enbart ansökan med bilagor, ej kompletteringar, frågor eller information.)

alternativt skickar du ansökan med post till:
Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Lån av skjutvapen, intyg

Om du har tillstånd att inneha vapen av samma typ och för samma ändamål som det vapen du ska låna, krävs inget tillstånd. Däremot måste ni skriva ett intyg som ska kunna visas upp vid kontroll.

PM 551.4 - Lån av skjutvapen, Intyg (Fyll i digitalt)

PM 551.4 - Lån av skjutvapen, Intyg (Skriv ut och fyll i för hand)

Inköpstillstånd, ansökan

Använd blanketten för att ansöka om att inneha vapen, men inte vet exakt vilket vapen du ska köpa. Det vill säga du saknar vapen-id och tillverkningsnummer.

PM 551.5 - Inköpstillstånd, Ansökan (Fyll i digitalt)

PM 551.5 - Inköpstillstånd, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand)

Hit skickar du ansökan om inköpstillstånd (PM 551:5)

E-post: vapentillstand@polisen.se
(Observera, e-postadressen gäller enbart ansökan med bilagor, ej kompletteringar, frågor eller information.)

alternativt skickar du ansökan med post till:
Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Överföring av skjutvapen/ammunition till Sverige, ansökan

PM 553.3 - Överföring av vapen/ammunition till Sverige, Ansökan (Fyll i digitalt)

PM 553.3 - Överföring av vapen/ammunition till Sverige, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand)

Hit skickar du ansökan om överföring av vapen/ammunition (PM 553-3)

Du skickar ansökan till polisen i det län/region där du är folkbokförd.

Polisen Gotland, Stockholms län (polisregion Stockholm)
E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Rättsavdelningen, Förvaltningsrätt 1/vapen, 106 75 Stockholm.

Polisen Jönköping, Södermanland, Östergötland (polisregion Öst)
E-post: registrator.ost@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Öst, Box 345, 581 03 Linköping.

Polisen Dalarna, Värmland, Örebro län (polisregion Bergslagen)
E-post: registrator.bergslagen@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Bergslagen, Box 1804, 701 18 Örebro.

Polisen Gävleborg, Uppsala län, Västmanland (polisregion Mitt)
E-post: ansokan.region-mitt@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Mitt, Box 3007, 750 03 Uppsala,

Polisen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland (polisregion Nord)
E-post: registrator.nord@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Nord, 901 09 Umeå.

Polisen Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne (polisregion Syd)
E-post: registrator.syd@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Syd, 205 90 Malmö.

Polisen Halland, Västra Götaland (polisregion Väst)
E-post: registrator.vast@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Region Väst, 405 90 Göteborg.

Utförsel av vapen eller ammunition, ansökan

Använd blanketten för att ansöka om tillstånd för permanent utförsel av skjutvapen eller ammunition från Sverige till annat land inom EU. (553.5 161103)

PM 553.5 - Utförsel av vapen från Sverige, Ansökan (Fyll i digitalt)

PM 553.5 - Utförsel av vapen från Sverige, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand)

Hit skickar du ansökan om utförsel av vapen från Sverige (PM 553-5)

Du skickar ansökan till polisen i det län/region där du är folkbokförd.

Polisen Gotland, Stockholms län (polisregion Stockholm)
E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Rättsavdelningen, Förvaltningsrätt 1/vapen, 106 75 Stockholm.

Polisen Jönköping, Södermanland, Östergötland (polisregion Öst)
E-post: registrator.ost@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Öst, Box 345, 581 03 Linköping.

Polisen Dalarna, Värmland, Örebro län (polisregion Bergslagen)
E-post: registrator.bergslagen@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Bergslagen, Box 1804, 701 18 Örebro.

Polisen Gävleborg, Uppsala län, Västmanland (polisregion Mitt)
E-post: ansokan.region-mitt@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Mitt, Box 3007, 750 03 Uppsala,

Polisen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland (polisregion Nord)
E-post: registrator.nord@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Nord, 901 09 Umeå.

Polisen Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne (polisregion Syd)
E-post: registrator.syd@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Syd, 205 90 Malmö.

Polisen Halland, Västra Götaland (polisregion Väst)
E-post: registrator.vast@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Region Väst, 405 90 Göteborg.

Förvara vapen hos annan, ansökan

Du ansvarar själv för förvaring av ditt vapen, i godkänt vapenskåp på din folkbokföringsadress (där du bor). Om du ska förvara vapnet hos någon annan krävs tillstånd. (161014)

PM 556.1 - Förvara vapen hos annan, Ansökan (Fyll i digitalt)

PM 556.1 - Förvara vapen hos annan, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand)

Hit skickar du ansökan om förvaring av vapen hos annan (PM 556:1)

E-post: vapentillstand@polisen.se
(Observera, e-postadressen gäller enbart ansökan med bilagor, ej kompletteringar, frågor eller information.)

alternativt skickar du ansökan med post till:
Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna