Europeiskt skjutvapenpass

Den som har vapentillstånd i Sverige har möjlighet att erhålla ett europeiskt skjutvapenpass. Ansökan om eller eventuella ändringar i skjutvapenpasset ska lämnas in eller skickas till den polisregion där sökanden är folkbokförd.

Ett europeiskt skjutvapenpass är en reselegitimation som ger innehavaren möjlighet att vid resa inom EU inneha de vapen som är införda i passet. Observera att särskilt tillstånd kan krävas vid inresa i vissa länder.

Max antal vapen i ett skjutvapenpass

I ett skjutvapenpass kan maximalt tio skjutvapen föras in. Har du som innehavare av ett skjutvapenpass avyttrat samtliga dina skjutvapen som står upptagna i ett Europeiskt skjutvapenpass blir passet ogiltigt. Införskaffar du därefter ett nytt vapen och för in det i ett Europeiskt skjutvapenpass måste du ansöka om ett nytt Europeiskt skjutvapenpass. Även vid det fall du har haft tidsbegränsade vapentillstånd upptagna i passet blir detta ogiltigt om giltighetstiden löper ut för samtliga tillstånd.

Ansök om europeiskt skjutvapenpass, så här gör du:

1. Fyll i ansökan och bilaga.

PM 553.1 - Europeiskt skjutvapenpass Ansökan (Fyll i digitalt)

PM 553.1 - Europeiskt skjutvapenpass Ansökan (Skriv ut fyll i för hand)

PM 553.2 - Vapenbilaga (Fyll i digitalt)

PM 553.2 - Vapenbilaga (Skriv ut fyll i för hand)

Till ansökan ska bifogas ett välliknande foto av sökanden, utan huvudbonad. Fotots storlek ska vara 35x45 millimeter.

Det är viktigt att alla uppgifter i ansökningshandlingen med tillhörande vapenbilagor är korrekta. Uppgifterna som förs in i passet är underlag för vapnets kategoriindelning, vilket är avgörande för om vapnet är tillståndspliktigt eller förbjudet i övriga EU-länder.

2. Lämna in ansökan eller skicka den till polisen i den region där du är folkbokförd via något av följande sätt:

- e-post (fotot postas per brev tillsammans med uppgift om personnummer) eller

- post tillsammans med fotot

 Ange även i vilken reception du vill hämta ut passet.

3. Betala in avgiften. En inbetalningsavi skickas till din folkbokföringsadress.

Avgift för utfärdande av ett europeiskt skjutvapenpass är 870 kronor.
Avgift för förnyande av eller införande av ytterligare skjutvapen i ett europeiskt skjutvapenpass är 320 kronor.

Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när du betalat in avgiften.

4. Skjutvapenpasset ska hämtas personligen av passinnehavaren.

Hit skickar du ansökan, vapentillstånd

Polisen Gotland, Stockholms län
(polisregion Stockholm)

E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Rättsavdelningen, Förvaltningsrätt 1/vapen
106 75 Stockholm

Polisen Jönköping, Södermanland, Östergötland
(polisregion Öst)

E-post: registrator.ost@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Öst, Box 345, 581 03 Linköping

Polisen Dalarna, Värmland, Örebro län
(polisregion Bergslagen)

E-post: registrator.bergslagen@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Bergslagen, Box 1804, 701 18 Örebro

Polisen Gävleborg, Uppsala län, Västmanland
(polisregion Mitt)

E-post: ansokan.region-mitt@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Mitt, Box 3007, 750 03 Uppsala

Polisen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
(polisregion Nord)

E-post: registrator.nord@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Nord, 901 09 Umeå

Polisen Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne
(polisregion Syd)

E-post: registrator.syd@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Syd, 205 90 Malmö

Polisen Halland, Västra Götaland
(polisregion Väst)

E-post: registrator.vast@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Region Väst, 405 90 Göteborg