Handläggningstid, avgift och kontakt - vapentillstånd

Handläggningstiden för vapentillstånd kan variera beroende på säsong och antalet ansökningar. Här finns information om uppskattade handläggningstider, avgifter för olika vapentillstånd och kontaktuppgifter till vapenhandläggare.

Handläggningen påbörjas när ansökningsavgiften har betalats och registrerats. För en snabbare handläggningstid:

  • Ange noggrant samtliga obligatoriska fält i blanketten.
  • Kontrollera att alla uppgifter är korrekta.
  • Betala in avgiften med den avi som skickas till din folkbokföringsadress.
  • Bifoga de intyg som behövs, till exempel jägarexamensbevis eller föreningsintyg.
  • Om vapnet köps av en privatperson ska säljarens licens i original skickas till polisen i separat brev.

Förväntad handläggningstid per polisregion/län

Den förväntade handläggningstiden gäller ärenden där:

  • Ansökan gäller jakt eller målskytte
  • Ansökan är komplett ifylld (komplettering behövs ej)
  • Avgiften är betald
  • Ansökan inte behöver ytterligare utredning, till exempel vapnets lämplighet för ändamålet

Observera att polisen inte kan garantera handläggningstiderna. Förväntade handläggningstider bygger på den mängd ansökningar som skickades in för ett antal veckor sedan. Om ansökningsmängden plötsligt ökar kommer handläggningstiden att bli längre.

Handläggningstid i polisregion Stockholm (Gotland, Stockholms län)

Just nu är den förväntade handläggningstiden 17-18 veckor beroende på ärendets art.

Handläggningstid i polisregion Syd (Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne)
Rättsenhet Väst och Rättsenhet Syd har inlett ett samarbete gällande ärenden om tillstånd att inneha skjutvapen. Samarbetet innebär att din vapenansökan kan komma att handläggas antingen i Rättsenhet Väst eller i Rättsenhet Syd oavsett var du är folkbokförd.

Just nu är den förväntade handläggningstiden 12-13 veckor.

Handläggningstid i polisregion Bergslagen (Dalarna, Värmland och Örebro län)

Just nu är den förväntade handläggningstiden ca 7-8 veckor.

Handläggningstid i polisregion Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland)

Just nu är den förväntade handläggningstiden 8 veckor.

Handläggningstid i polisregion Mitt (Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län)

Just nu är den förväntade handläggningstiden 4-6 veckor.

Handläggningstid i polisregion Väst (Halland, Västra Götaland)
Rättsenhet Väst och Rättsenhet Syd har inlett ett samarbete gällande ärenden om tillstånd att inneha skjutvapen. Samarbetet innebär att din vapenansökan kan komma att handläggas antingen i Rättsenhet Väst eller i Rättsenhet Syd oavsett var du är folkbokförd.

Just nu är den förväntade handläggningstiden 12-13 veckor.

Handläggningstid i polisregion Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län)

Just nu är den förväntade handläggningstiden cirka 5-6 veckor.

Avgifter för vapentillstånd

För att du ska få din ansökan om vapentillstånd prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. När du har skickat in din blankett skickas en inbetalningsavi till din folkbokföringsadress. Handläggningen påbörjas när ansökningsavgiften har betalats och registrerats. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Vapentillstånd SEK
Tillstånd att inneha skjutvapen, första vapnet   870
Nästföljande vapen  320
Avgift för dubblettbevis av tillstånd att inneha skjutvapen 225
Tillstånd att inneha ammunition 320
Utfärdande av ett europeiskt skjutvapenpass  870
Tillstånd att låna skjutvapen 320
Tillstånd att förvara skjutvapen hos annan 320
För ansökan om förnyelse av tidsbegränsade tillstånd tas endast en avgift ut per sökanden oavsett antal vapen. 320
Förnyande av eller införande av ytterligare skjutvapen i ett europeiskt skjutvapenpass     320
Tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition till annat EU-land 320
Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition 870
Tillstånd till att driva handel med skjutvapen 4600
Tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation/översyn 2900
Godkännande av föreståndare för handel med skjutvapen, ersättare för denne eller person som i vapenhandlares ställe ska närvara vid provskjutning. 870

Kontaktuppgifter vapenhandläggare 

Om din ansökan behöver kompletteras hör en handläggare av sig till dig. Du behöver alltså inte kontakta polisen. Har du en specifik fråga kring ditt ärende eller en annan vapenfråga är du välkommen att höra av dig till en vapenhandläggare.

Telefontid

Telefonnummer: 114 14.

Telefontid är klockan 9.30 till 11.30, måndag till fredag. Från den 21 juni till och med den 22 augusti är telefontiden klockan 9.30 till 10.30.

Du kan använda e-post för att skicka, komplettera eller ställa frågor om din ansökan. Det går även bra att lämna in ansökan på en polisstation i det län du bor eller skicka den per post.