Permanent in- eller utförsel av vapen

För dig som har köpt ett vapen från utlandet, sålt ditt vapen till någon i ett annat land eller om du ska flytta utomlands.

Anmäl ditt vapen vid gränspassage

Du är alltid skyldig att anmäla ditt vapen vid gränspassage till Tullverket, vid både in- och utförsel.

Tullverkets webbplats

Permanent införsel av skjutvapen

Du som planerar att för privat bruk föra in skjutvapen permanent till Sverige, för till exempel jakt eller målskjutning, bör ansöka om licens (tillstånd) att inneha skjutvapen i Sverige. Om licensen beviljas behöver du inget särskilt tillstånd att föra in vapnet/vapnen till Sverige.

Om du köper vapnet från ett EU-land, måste vapentransaktionen först godkännas i det land du köper vapnet/vapnen. Till detta ska bifogas ett svenskt godkännande för överföringen. Licensansökan bör göras i god tid innan införseln till Sverige.

Om du för in vapen i Sverige, från en stat utanför Europeiska unionen, är du även skyldig att märka vapnet/vapnen inom en månad från införseldatum. Av märkningen ska det framgå att vapnet/vapnen förts in till Sverige samt året för införseln.

Permanent utförsel av skjutvapen

Du som vill föra ut ett skjutvapen som är registrerat i Sverige, exempelvis då du ska flytta utomlands, måste söka tillstånd för utförseln.

Om utförseln ska ske till enskild person eller vapenhandlare måste kunna visa att mottagaren har rätt att inneha vapnet/vapnen i det land dit utförseln ska ske.

Om du ska sälja vapen till någon utanför EU sker tillståndsgivningen via Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Tillstånd för utförsel av skjutvapen söks också hos ISP.

Ansök om överföring/utförsel av vapen/ammunition till Sverige, så här gör du:

1. Fyll i ansökan och bilaga.

Överföring av vapen/ammunition till Sverige PM 553.3, Ansökan (Fyll i digitalt)

Överföring av vapen/ammunition till Sverige PM 553.3, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand)

Utförsel av vapen/ammunition från Sverige PM 553.5 - Ansökan (Fyll i digitalt)

Utförsel av vapen/ammunition från Sverige PM 553.5 - Ansökan (Skriv ut fyll i för hand)

2. Lämna in ansökan eller skicka den med e-post/post till polisen i det län där du är folkbokförd.

3. Betala in avgiften.

Avgift för tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition till annat EU-land är för närvarande 320 kronor.

Hit skickar du ansökan, vapentillstånd

Polisen Gotland, Stockholms län
(polisregion Stockholm)

E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Rättsavdelningen, Förvaltningsrätt 1/vapen
106 75 Stockholm

Polisen Jönköping, Södermanland, Östergötland
(polisregion Öst)

E-post: registrator.ost@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Öst, Box 345, 581 03 Linköping

Polisen Dalarna, Värmland, Örebro län
(polisregion Bergslagen)

E-post: registrator.bergslagen@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Bergslagen, Box 1804, 701 18 Örebro

Polisen Gävleborg, Uppsala län, Västmanland
(polisregion Mitt)

E-post: ansokan.region-mitt@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Mitt, Box 3007, 750 03 Uppsala

Polisen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
(polisregion Nord)

E-post: registrator.nord@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Nord, 901 09 Umeå

Polisen Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne
(polisregion Syd)

E-post: registrator.syd@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Syd, 205 90 Malmö

Polisen Halland, Västra Götaland
(polisregion Väst)

E-post: registrator.vast@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Region Väst, 405 90 Göteborg