Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Medborgardialog 2019 – Lokalpolisområde Norrmalm, Region Stockholm

Polisens trygghetsskapande arbete utgör aktiviteter som vi genomför eller aktivt deltar i, med det primära syftet att åtgärda orsaker som kan skapa rädsla för brott. För att göra det på bästa sätt behöver vi veta vad du tycker.

Medborgardialog LPO Norrmalm

1. I vilket område bor du?
2. Kön
3. Din ålder?
4. Hur trygg känner du dig där du bor, när du vistas i offentlig miljö/utomhus?
5. På vilken plats, där du bor, känner du dig minst trygg? (du kan välja ett eller flera alternativ)
6. Vad tycker du skapar otrygghet där du bor? (du kan välja ett eller flera alternativ)
7. När på dygnet upplever du otrygghet där du bor? (du kan välja ett eller flera alternativ)
8. Vilka veckodagar upplever du otrygghet där du bor? (du kan välja ett eller flera alternativ)
9. Vad tycker du att polisen bör prioritera där du bor?
10. Känner du förtroende för polisen där du bor?
11. Känner du till att polisen, där du bor samverkar med din stadsdel/kommun bland annat gällande trygghetsfrågor?

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Till toppen