Medborgardialog 2021 – Lokalpolisområde Norrmalm, Region Stockholm

Vi vill tacka dig som svarade på förra årets enkät. Svaren har varit viktiga för att ta fram lokalpolisområde Norrmalms medborgarlöfte och verksamhetsinriktning för 2021. Nu behöver vi din hjälp inför arbetet med medborgarlöfte 2022.

Observera att dina svar avser den stadsdel eller kommun inom lokalpolisområde Norrmalm där du bor eller vistas.

1. I vilken stadsdel eller kommun bor eller vistas du?
2. Kön
3. Din ålder
4. Hur trygg känner du dig?
5. Känner du dig otrygg på någon av dessa platser? (Du kan välja ett eller flera alternativ.)
6. Skapar något av dessa brott eller företeelser otrygghet hos dig? (Du kan välja ett eller flera alternativ.)
7. Känner du dig otrygg någon tid under dygnet? (Du kan välja ett eller flera alternativ.)
8. Vad tycker du att lokalpolisområde Norrmalm bör proritera? (Inte obligatorisk fråga)
9. Hur stort förtroende har du för polisen på lokalpolisområde Norrmalm? (innefattar Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm samt Lidingö stad)Årets medborgarlöfte, Norrmalm: