Ansöka till polisutbildningen

Nu kan du ansöka till polisutbildningen året om. Så här ser antagningsprocessen ut - steg för steg.

Så ansöker du

1. Sök till polisutbildningen 

Du kan söka till polisutbildningen när som helst under året. Själva ansökan gör du på Rekryteringsmyndighetens webbplats. Rekryteringsmyndigheten hanterar antagningsprocessen på uppdrag av polisen. Det är även på Rekryteringsmyndigheten som du genomför testerna och undersökningarna vid den medicinska och psykologiska prövningen. 

2. Svara på webbenkät

På Min sida får du besvara en enkät med frågor om hälsa, fysik och dina personliga förutsättningar. Rekryteringsmyndigheten kontrollerar dina betygsbehörigheter hos Universitet- och högskolerådet (UHR).

För att gå vidare till prövning måste du uppfylla antagningskraven till polisutbildningen.

3. Boka tid för prövning

Blir du godkänd att genomföra medicinsk och psykologisk prövning bokar du tid för prövning, information om eventuella resor och boende hittar du på Min sida på rekryteringsmyndighetens webbplats.

4. Kom till prövningen

Prövningen genomförs hos Rekryteringsmyndigheten i Stockholm eller Malmö.

Det här måste du ta med dig till prövningen:

 • Hälsodeklaration
 • Id-handling
 • Glasögon eller linser och recept från optiker
 • Träningskläder
 • Meritförteckning eller CV
 • Dokument som styrker uppgifterna i meritförteckning/CV
 • Intyg eller journalkopia om tidigare eller aktuell sjukdom, operation eller kroppsskada.  
 • Intyg som styrker din simkunnighet, använd blanketten nedan.

Den medicinska och psykologiska prövningen består av:

 • Synskärpe- och färgseendeundersökning.
 • Hörselundersökning.
 • EKG-undersökning, puls- och blodtrycksmätning.
 • Fysiskt arbetsprov som mäter konditionen.
 • Mätning av muskelstyrka i ben, armar och bål.
 • Registrering av längd, vikt och BMI.
 • Teoretiskt test, personlighetstest och psykologintervju för att bedöma din lämplighet.
 • Läkarundersökning där läkaren även väger in dina resultat från de fysiska och medicinska testerna.
 • Drogtest där spår av droger innebär att du blir avförd, oavsett övriga testresultat och bedömningar.

Polisen gör en säkerhetsprövning

Du genomgår en säkerhetsprövning som omfattar intervju och registerkontroll.

5. Träffa antagningshandläggare

Du får då träffa en antagningshandläggare som vägleder dig. Är du godkänd i alla moment får du välja studieort, studieform och aspirantplats.

6. Få antagningsbeslut och tacka ja

Blir du godkänd på alla tester, inklusive säkerhetsprövningen och drogtestet, får du ett antagningsbeslut via Min sida. Du måste bekräfta din tilldelade utbildningsplats i tid.

Ansökan till polisutbildningen - så ser processen ut

Beskrivning av polisens ansökningsprocess

Är du redo för en större uppgift – sök polisutbildningen nu

Ny antagningsprocess från 2020 påverkar giltighets- och spärrtider

I januari 2020 införs en ny antagningsprocess för ansökan till polisutbildningen. Med den nya processen införs nya giltighets- och spärrtider. För antagning till utbildningsstart höstterminen 2020 gäller ny ansökan och prövning enligt den nya antagningsprocessen (se Så ansöker du)

Nuvarande giltighetstider gäller till och med skolstart vårterminen 2020 vilket innebär att inga godkända prövningsresultat som erhålls 2019 kan återanvändas i den nya antagningsprocessen.

Den som vid årsskiftet 2019/2020 har en gällande spärrtid kommer inte kunna söka i den nya antagningsprocessen förrän spärrtiden gått ut.

Giltighets- och spärrtider i den nya antagningsprocessen