Ansöka till polisutbildningen

Nu kan du ansöka till polisutbildningen året om. Så här ser antagningsprocessen ut - steg för steg.

Så ansöker du

1. Sök till polisutbildningen 

Du kan söka till polisutbildningen när som helst under året. Själva ansökan gör du på Plikt- och prövningsverkets webbplats. De hanterar antagningsprocessen på uppdrag av polisen. Det är även på Plikt- och prövningsverket som du genomför testerna och undersökningarna vid den medicinska och psykologiska prövningen. 

2. Svara på webbenkät

På Min sida får du besvara en enkät med frågor om hälsa, fysik och dina personliga förutsättningar. Plikt- och prövningsverket kontrollerar dina betygsbehörigheter hos Universitet- och högskolerådet (UHR).

För att gå vidare till prövning måste du uppfylla antagningskraven till polisutbildningen.

3. Boka tid för prövning

Blir du godkänd att genomföra medicinsk och psykologisk prövning bokar du tid för prövning. Information om eventuella resor och boende hittar du hos Plikt- och prövningsverket.

Boka prövning, resa och boende, Plikt- och prövningsverket.

4. Kom till prövningen

Prövningen genomförs hos Plikt- och prövningsverket i Stockholm eller Malmö.

På Plikt- och prövningsverkets hemsida får du viktig information om vad du måste ha med dig till prövningen.

Den medicinska och psykologiska prövningen består av:

 • Synskärpe- och färgseendeundersökning.
 • Hörselundersökning.
 • EKG-undersökning, puls- och blodtrycksmätning.
 • Fysiskt arbetsprov som mäter konditionen.
 • Mätning av muskelstyrka i ben, armar och bål.
 • Registrering av längd, vikt och BMI.
 • Teoretiskt test, personlighetstest och psykologintervju för att bedöma din lämplighet.
 • Läkarundersökning där läkaren även väger in dina resultat från de fysiska och medicinska testerna.
 • Drogtest där spår av droger innebär att du blir avförd, oavsett övriga testresultat och bedömningar.

Polisen gör en säkerhetsprövning

Du genomgår en säkerhetsprövning som omfattar intervju och registerkontroll.

Du behöver ta med följande underlag till intervjuerna

Som underlag till psykologintervjun och säkerhetsprövningsintervun ska du ta med dig:

 • Meritförteckning eller CV.
  På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om vad en meritförteckning alternativt cv ska innehålla. Tänk på att ta med en kopia på CV:t då du kommer få lämna det vid prövningen.
 • Två personliga referenser med kontaktuppgifter.
  Referenserna ska i första hand avse arbete eller arbetsprestation. I andra hand kan du ange en lärare/tränare eller mentor som referens. Familjemedlemmar godtas däremot inte. (Kravet på referenser gäller från 1/1-2021).
 • Dokument som styrker uppgifterna i meritförteckning/cv.
  Exempel på sådana dokument är skolbetyg och intyg från arbetsgivare. Ta med originalbetyg eller vidimerade kopior. Att vidimera en kopia innebär att personen intygar att kopian överensstämmer med originalet. För att vidimeringen ska gälla måste två personer (inte familjemedlemmar) ha skrivit sina namnteckningar samt namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian.

5. Träffa antagningshandläggare

Du får då träffa en antagningshandläggare som vägleder dig. Är du godkänd i alla moment får du välja studieort, studieform och aspirantplats.

6. Få antagningsbeslut och tacka ja

Blir du godkänd på alla tester, inklusive säkerhetsprövningen och drogtestet, får du ett antagningsbeslut via Min sida. Du måste bekräfta din tilldelade utbildningsplats i tid.

Ansökan till polisutbildningen - så ser processen ut

Beskrivning av polisens ansökningsprocess

Är du redo för en större uppgift – sök polisutbildningen nu

Ny antagningsprocess från 2020 påverkar giltighets- och spärrtider

I januari 2020 införs en ny antagningsprocess för ansökan till polisutbildningen. Med den nya processen införs nya giltighets- och spärrtider. För antagning till utbildningsstart höstterminen 2020 gäller ny ansökan och prövning enligt den nya antagningsprocessen (se Så ansöker du)

Nuvarande giltighetstider gäller till och med skolstart vårterminen 2020 vilket innebär att inga godkända prövningsresultat som erhålls 2019 kan återanvändas i den nya antagningsprocessen.

Den som vid årsskiftet 2019/2020 har en gällande spärrtid kommer inte kunna söka i den nya antagningsprocessen förrän spärrtiden gått ut.

Giltighets- och spärrtider i den nya antagningsprocessen