Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Antagningskrav till polisutbildningen

För att bli antagen till polisutbildningen måste du uppfylla kraven. Dessutom behöver du ha rätt egenskaper för polisyrket.

Hur går det till när man söker till polisutbildningen? Följ med till Rekryteringsmyndigheten som håller i prövningen till polisutbildningen och lär dig mer om antagningsprocessen.

Krav på dig som vill ansöka

Svensk medborgare

Att jobba som polis handlar om myndighetsutövning och då krävs svenskt medborgarskap enligt svensk författning, d.v.s. svensk lag. Du måste vara svensk medborgare när du söker utbildningen.

Du måste ha fyllt 18 år när du ansöker

Du måste vara myndig för att få ansöka till polisutbildningen. Däremot finns ingen övre åldersgräns.

Giltigt svenskt körkort krävs

Grunden i polisarbetet är att köra personbil med B-körkort. Kompetensen att köra under exempelvis utryckning påbörjas under utbildningen. Du kan söka till polisutbildningen utan att ha körkort. Däremot måste du ha ett giltigt svenskt B-körkort (ej automat) när du påbörjar utbildningen.

Grundläggande behörighet

Kravet på grundläggande behörighet ser olika ut beroende på betygstyp. Därför går det inte att beskriva de grundläggande behörigheterna på ett enkelt sätt på en sida.

Det går även att uppfylla kraven för grundläggande behörighet genom att ses som behörig på annat sätt.

Behörig på annat sätt

Krav som gäller för dig

Antagning.se kan du läsa om vad som gäller för just dig:
(Allt som står på Antagning.se gäller inte sökande till polisutbildningen.)

1. Välj fliken: "Så funkar det".

2. Välj den utbildning du gått: "Det här gäller för dig som gått..."

3. Klicka på den tidsperiod/utbildning som gäller för dig

4. På sidan för de flesta utbildningar hittar du rubriken "Grundläggande behörighet = det du måste ha" (För några utbildningar måste du klicka dig vidare i vänstermenyn)

5. Meritvärderingen görs på gymnasiebetyg och folkhögskoleomdömen. Du kan även söka med resultat från högskoleprovet, men ingen hänsyn tas till akademiska poäng. Under rubriken "Räkna ut ditt meritvärde" (i spalten till vänster) kan du läsa mer om vad som gäller.

Särskild behörighet

Godkänd på kurserna:

 • Svenska 3 eller svenska kurs B eller 3 åk svenska från
  teoretisk linje eller etapp 3 i svenska eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.
 • Engelska 6 eller engelska kurs B eller 3 åk engelska eller etapp 3 i engelska eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.
 • Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap kurs A eller 2 åk samhällskunskap eller etapp 2 i samhällskunskap eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.
 • Historia 1b alternativt 1a1 och 1a2 eller historia kurs A eller 2 åk historia eller etapp 2 i historia eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.

Från och med antagningen till höstterminen 2018 kan du som inte uppfyller de särskilda behörighetskraven bli behörig om du har svensk kandidatexamen (gäller ej konstnärliga kandidatexamen).

Behörig på annat sätt

Du som inte har examen eller slutbetyg från gymnasiet eller en vuxenutbildning alternativt intyg från folkhögskola, kan uppfylla kravet på grundläggande behörighet genom att vara godkänd på kurserna:

 • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3.
 • Engelska A* eller Engelska 5 och 6.
 • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c*.
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2). *överliggande nivåer i Samhällskunskap och Matematik godtas, samt överliggande nivå i Engelska A det vill säga Engelska B eller Engelska C (endast EN1203) samt överliggande nivå i Engelska etapp 2 det vill säga etapp 3.
 • Samt tre års yrkeslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Denna så kallade "reella kompetens" tillämpas till polisutbildningen och alla högskoleutbildningar. Uppfyller du kravet på grundläggande behörighet genom att vara behörig på annat sätt, har du dock inget meritvärde att konkurrera med om du inte gjort högskoleprovet. Du kommer sedan att ingå i gruppen Övriga sökande på listan som Rekryteringsmyndigheten får från Universitets- och högskolerådet, förutsatt att den sökande uppfyller den särskilda behörigheten.

Har du inte allt det här (du saknar kanske något av ämnena som ingår) kan du inte ansöka om prövning av reell kompetens till polisutbildningen, även om det är möjligt vid andra universitetet och högskolor.

Simkunnig

Du ska kunna simma 150 meter bröstsim, 25 meter ryggsim utan armtag och hämta en docka från 1,5 meters djup som ska bogseras 10 meter med dockans "ansikte" ovanför vattenytan. De tre momenten ska genomföras i en följd utan uppehåll inom 10 minuter. Momentet med bröstsim får ta max 6 minuter. Klarar du att simma 150 meter bröstsim på kortare tid än 6 minuter får du alltså längre tid på dig att genomföra ryggsim och livräddningsmomentet. Om du blir kallad till prövning måste du ha med dig en blankett som intygar att du uppfyller kraven.

Fysiska krav

Poliser måste varje dag orka bära cirka 12 kg utrustning under ett arbetspass. Det påverkar hållningen, innebär en ökad belastning på leder och förutsätter en viss kondition.

För att klara av arbetets fysiska krav behövs såväl styrka och bålstabilitet som rörlighet och kondition.

Du ska ha normal fysisk förmåga, som bland annat innebär att du inte får ha några belastnings- eller förslitningsskador som kan göra det svårare för dig att genomföra dina arbetsuppgifter som polis.

Din fysiska arbetsförmåga testas på en ergometercykel. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde är kapacitet 5, vilket motsvarar medelgod kondition.

Muskelstyrkan mäts i en så kallad ISOKAI-maskin. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde för kvinnor är kapacitet 3 och för män kapacitet 6. Det motsvarar medelgod muskelstyrka för kvinnor respektive män.

Förklaring av fysiska antagningskrav

Medicinska krav

Synkrav är lägst 0,1 utan korrektion respektive 0,8 med korrektion på varje öga och normalt färgseende.

Hörselkrav är att tonmedelvärdet på det sämsta örat inte får överstiga 20 decibel inom frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz och inte överstiga 30 decibel inom frekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz.

Riktvärdet för BMI är mellan 17 och 33. BMI = vikten (kg) delat med längden (m) x längden (m), dvs. kg/m^2

Det finns ett flertal kroniska hälsotillstånd som inte kan accepteras för polisyrket, exempelvis psykiska sjukdomar och beteendestörningar, diabetes typ 1, vissa kroniska infektionssjukdomar, sjukdomar i nervsystemet (exempelvis epilepsi), hjärt- och kärlsjukdomar, vissa sjukdomar i andningsorganen, reumatiska sjukdomar och kraftig övervikt.

Nolltolerans för droger. Kravet är negativt drogtest.

Förklaring av medicinska antagningskrav

Psykologiska krav

Du måste ha vissa egenskaper för att ha rätt förutsättning att kunna klara av polisutbildningen och vara lämplig för polisyrket. Det innebär också att ha en grundtrygghet och en grundläggande psykisk stabilitet. Under utbildningen kommer du att få lära dig den kunskap som krävs för att klara polisyrket. Däremot kan du inte utveckla en grundtrygghet under utbildningen om den inte finns med från början.

Förklaring av psykologiska antagningskrav

Godkänd säkerhetsprövning

Du måste vara pålitlig enligt Säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsprövningen omfattar intervju och registerkontroll.

Säkerhetsprövningen syftar till att få kännedom om och bedöma dig, ur ett säkerhetsperspektiv. En del i bedömningen är att din pålitlighet och lojalitet ska säkerställas utifrån polisens uppdrag. Den sammantagna säkerhetsprövningen resulterar i en bedömning som avgör om du antas eller inte, ur ett verksamhets- och säkerhetsskyddsperspektiv.

Prövningar och tester

Detaljer kring prövningar och tester, hur de utförs med mera, hittar du på Rekryteringsmyndighetens webbplats.

Polisutbildning från annat land

Polisens antagningskrav gäller samtliga sökande, även om du redan har en utländsk polisutbildning. Om du klarar dig genom hela antagningsprocessen och blir antagen till polisutbildningen, kan du begära en validering av din utländska utbildning av Polismyndigheten. Eventuellt kan du få tillgodoräkna dig delar av din utländska utbildning. Hur stor del du får tillgodoräkna dig beror på i vilket land utbildningen är genomförd.

Till toppen