Antagningskrav till polisutbildningen

För att bli antagen till polisutbildningen måste du uppfylla kraven, men även ha rätt egenskaper.

Krav på dig som vill ansöka

Svensk medborgare

Att jobba som polis handlar om myndighetsutövning och då krävs svenskt medborgarskap enligt svensk författning, d.v.s. svensk lag. Du måste vara svensk medborgare när du söker utbildningen.

Du måste ha fyllt 18 år när du ansöker

Du måste vara myndig för att få ansöka till polisutbildningen. Däremot finns ingen övre åldersgräns.

Giltigt svenskt körkort krävs

Grunden i polisarbetet är att köra personbil med B-körkort. Kompetensen att köra under exempelvis utryckning påbörjas under utbildningen. Du kan söka till polisutbildningen utan att ha körkort. Däremot måste du ha ett giltigt svenskt B-körkort (ej automat) när du påbörjar utbildningen.

Behörigheter

För att kunna bli antagen till polisutbildningen måste du ha grundläggande behörighet eller vara behörig på annat sätt. Du måste också ha särskild behörighet.

Oavsett om du söker med grundläggande behörighet eller behörig på annat sätt ska du uppfylla kraven, alltså vara godkänd på de kurser som ingår i den särskilda behörigheten.

Processkarta som visar olika behörigheter

Grundläggande behörighet

Kravet på grundläggande behörighet ser olika ut beroende på vilken utbildning du gått: gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, utländsk gymnasieutbildning eller folkhögskola. På antagning.se tar du reda på vilken grundläggande behörighet du har.

Det går även att uppfylla kraven för grundläggande behörighet genom att ses som behörig på annat sätt.

Behörig på annat sätt med vissa kurser och arbetslivserfarenhet

Du som inte har examen eller slutbetyg från gymnasiet eller en vuxenutbildning alternativt intyg från folkhögskola, kan uppfylla kravet på grundläggande behörighet genom att vara godkänd på kurserna:

  • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska språket etapp 2 + etapp 3 och Svenska litteratur etapp 2 + etapp 3.
  • Engelska A* eller Engelska 5 och 6 eller Engelska etapp 2.
  • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c* eller Matematik etapp 2.
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2) eller Samhällskunskap etapp 2.
  • Samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

*överliggande nivåer i Samhällskunskap och Matematik godtas, samt överliggande nivå i Engelska A det vill säga Engelska B eller Engelska C (endast EN1203) samt överliggande nivå i Engelska etapp 2, det vill säga etapp 3.

Har du inte allt det här – du saknar kanske något av ämnena som ingår – kan du inte ansöka om prövning av reell komptens till polisutbildningen, även om det är möjligt vid andra universitetet och högskolor.

Särskild behörighet

Godkänd på kurserna:

  • Svenska 3 (Svenska 2 räcker inte för särskild behörighet) eller svenska kurs B eller 3 åk svenska från teoretisk linje eller etapp 3 i svenska eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.
  • Engelska 6 alternativt engelska kurs B eller 3 åk engelska teoretisk linje eller etapp 3 i engelska eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.
  • Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap kurs A eller 1 åk samhällskunskap eller etapp 2 i samhällskunskap eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.
  • Historia 1b alternativt 1a1 och 1a2 eller historia kurs A eller 2 åk historia eller etapp 2 i historia eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.

Som särskild behörighet gäller också intyg från folkhögskola och studieomdöme från folkhögskola om de innefattar de särskilda behörighetsämnena.

Sökande som inte uppfyller de särskilda behörighetskraven blir behöriga om de har svensk kandidatexamen (gäller ej konstnärlig kandidatexamen).

Simkunnig

Du ska kunna simma 150 meter bröstsim, 25 meter ryggsim utan armtag och hämta en docka från 1,5 meters djup som ska bogseras 10 meter med dockans "ansikte" ovanför vattenytan. De tre momenten ska genomföras i en följd utan uppehåll inom 10 minuter. Momentet med bröstsim får ta max 6 minuter. Klarar du att simma 150 meter bröstsim på kortare tid än 6 minuter får du alltså längre tid på dig att genomföra ryggsim och livräddningsmomentet. Om du blir kallad till prövning måste du ha med dig en blankett som intygar att du uppfyller kraven.

Fysiska krav

Poliser måste varje dag orka bära cirka 12 kg utrustning under ett arbetspass. Det påverkar hållningen, innebär en ökad belastning på leder och förutsätter en viss kondition.

För att klara av arbetets fysiska krav behövs såväl styrka och bålstabilitet som rörlighet och kondition.

Du ska ha normal fysisk förmåga, som bland annat innebär att du inte får ha några belastnings- eller förslitningsskador som kan göra det svårare för dig att genomföra dina arbetsuppgifter som polis.

Din fysiska arbetsförmåga testas på en ergometercykel. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde är kapacitet 5, vilket motsvarar medelgod kondition.

Muskelstyrkan mäts i en så kallad ISOKAI-maskin. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde för kvinnor är kapacitet 3 och för män kapacitet 6. Det motsvarar medelgod muskelstyrka för kvinnor respektive män.

Förklaring av fysiska antagningskrav

Medicinska krav

Synkrav är lägst 0,1 utan korrektion respektive 0,8 med korrektion på varje öga och normalt färgseende.

Hörselkrav är att tonmedelvärdet på det sämsta örat inte får överstiga 20 decibel inom frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz och inte överstiga 30 decibel inom frekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz.

Riktvärdet för BMI är mellan 17 och 33. BMI = vikten (kg) delat med längden (m) x längden (m), dvs. kg/m^2

Det finns ett flertal kroniska hälsotillstånd som inte kan accepteras för polisyrket, exempelvis psykiska sjukdomar och beteendestörningar, diabetes typ 1, vissa kroniska infektionssjukdomar, sjukdomar i nervsystemet (exempelvis epilepsi), hjärt- och kärlsjukdomar, vissa sjukdomar i andningsorganen, reumatiska sjukdomar och kraftig övervikt.

Nolltolerans för droger. Kravet är negativt drogtest.

Förklaring av medicinska antagningskrav

Psykologiska krav

Du måste ha vissa egenskaper för att ha rätt förutsättning att kunna klara av polisutbildningen och vara lämplig för polisyrket. Det innebär också att ha en grundtrygghet och en grundläggande psykisk stabilitet. Under utbildningen kommer du att få lära dig den kunskap som krävs för att klara polisyrket. Däremot kan du inte utveckla en grundtrygghet under utbildningen om den inte finns med från början.

Förklaring av psykologiska antagningskrav

Godkänd säkerhetsprövning

Du måste vara pålitlig enligt Säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsprövningen omfattar intervju och registerkontroll.

Säkerhetsprövningen syftar till att få kännedom om och bedöma dig, ur ett säkerhetsperspektiv. En del i bedömningen är att din pålitlighet och lojalitet ska säkerställas utifrån polisens uppdrag. Den sammantagna säkerhetsprövningen resulterar i en bedömning som avgör om du antas eller inte, ur ett verksamhets- och säkerhetsskyddsperspektiv.

Prövningar och tester

Detaljer kring prövningar och tester, hur de utförs med mera, hittar du på Plikt- och prövningsverkets webbplats.

Polisutbildning från annat land

Polisens antagningskrav gäller samtliga sökande, även om du redan har en utländsk polisutbildning. Om du klarar dig genom hela antagningsprocessen och blir antagen till polisutbildningen, kan du begära en validering av din utländska utbildning av Polismyndigheten. Eventuellt kan du få tillgodoräkna dig delar av din utländska utbildning. Hur stor del du får tillgodoräkna dig beror på i vilket land utbildningen är genomförd.

Är du redo för en större uppgift – sök polisutbildningen nu