Giltighets- och spärrtider i den nya antagningsprocessen

Den nya antagningsprocessen till polisutbildningen infördes i januari 2020. Den innebär att det går att ansöka löpande året runt. Med den nya processen infördes även nya giltighets- och spärrtider.

För antagning till utbildningsstart tidigast höstterminen 2020 gäller ny ansökan och prövning enligt den nya antagningsprocessen.

Val av utbildningsstart

Under prövningen på Plikt- och prövningsverket får du som söker träffa en antagningshandläggare som vägleder med val av studieort och aspirantutbildningsort. Utifrån det som finns tillgängligt går det att välja någon av de två närmaste utbildningsstarterna.

Gamla giltighetstider gäller endast till och med skolstart vårterminen 2020 vilket innebär att inga godkända prövningsresultat som erhålls 2019 kan återanvändas i den nya antagningsprocessen.

Den som vid årsskiftet 2019/2020 hade en gällande spärrtid enligt den dåvarande antagningsprocessen kommer inte kunna söka i den nya antagningsprocessen förrän spärrtiden gått ut.

Giltighetstider och spärrtider från och med januari 2020

Har du genomfört en prövning med ett godkänt resultat i ett av momenten nedan så är ditt resultat giltigt i 24 månader. Det betyder att du inte behöver göra om det momentet om du gör en ny ansökan och prövning inom 24 månader. Giltighetstiden utgår alltid från datum för godkänt begåvnings- och personlighetstestet. Din utbildningsstart måste ligga inom din giltighetstid.

Har du genomfört en prövning med ett underkänt resultat i ett av momenten nedan får du en spärrtid. Det innebär att du inte kan göra en ny ansökan innan spärrtiden passerat.

Spärrtid Giltighetstid
Begåvnings- och personlighetstest 12 mån 24 mån
Fys- och muskeltest 3 mån  24 mån
Syn och färgseende * 24 mån
Hörsel * 24 mån
Medicinsk bedömning * 24 mån
Psykologintervju 12 mån 24 mån
Drogtest 24 mån 24 mån
Säkerhetsintervju 12 eller 24 mån Görs alltid om vid ny prövning.
Registerkontroll 24 mån Görs alltid om vid ny prövning.

*Syn, färgseende, hörsel och medicinsk bedömning har ingen spärrtid om du blir underkänd i de momenten. Omprov kan inte  beviljas för färgseende men för övriga moment kan det ske inom vissa förutsättningar. Besked om den möjligheten får du i så fall vid prövningen hos Plikt- och prövningsverket.

Simintyg

Om ditt simintyg är från hösten 2014 eller senare så gäller det fortfarande. Har du prövat till polisutbildningen tidigare hos Plikt- och prövningsverket och visat upp ett simintyg så finns det registrerat och du behöver inte ta med det igen.