Halland

Aspirantutbildningsansvarig region Väst 

Evelina Abrahamsson evelina.abrahamsson@polisen.se 

Tfn: 010-56 61223

Aspirantansvarig PO Halland

Linda Edman linda.edman@polisen.se

Tfn: 010-56 61137