Jämtland

Aspirantutbildningsansvarig region Nord

Britt Fredriksson britt.fredriksson@polisen.se

Tfn: 114 14

Aspirantansvarig PO Jämtland

Sten Sundin sten.sundin@polisen.se

Tfn: 070-863 74 41