Uppsala

Aspirantutbildningsansvarig region Mitt/
Aspirantansvarig polisområde Uppsala

E-post: Arne Bertilsson 

Telefon: 010-56 76501 eller 070-315 94 68