Västerbotten

Aspirantutbildningsansvarig region Nord/Aspirantansvarig Västerbotten

E-post: Britt Fredriksson

Telefon: 070-342 69 04

PO Västerbotten                      

Emma Lindgren, aspirantansvarig

emma.lindgren@polisen.se

070-689 00 79