Västerbotten

Aspirantutbildningsansvarig region Nord

Britt Fredriksson britt.fredriksson@polisen.se

Tfn: 114 14

Aspirantansvarig PO Västerbotten                     

Emma Lindgren emma.lindgren@polisen.se

Tfn: 070-689 00 79