Västernorrland

Aspirantansvarig

E-post: Katarina Öhrberg

Telefon: 010-56 80526 eller 070-312 34 89

Britt Fredriksson, asp.utb ansvarig britt.fredriksson@polisen.se

Lokala rekryterare- svarar på frågor om polisjobbet

Lina Sundberg: 070-312 01 19

Jens Byström: 070-241 86 26