Västra Götaland

Aspirantutbildningsansvarig region Väst 

Evelina Abrahamsson evelina.abrahamsson@polisen.se 

Tfn: 010-56 61223

Aspirantansvarig PO Älvsborg

Kerstin Blom Persson kerstin.blom-persson@polisen.se

Tfn: 010-56 58626

Aspirantansvarig PO Skarborg

Britt-Marie Carlsson britt-marie.carlsson@polisen.se

Tfn: 010-56 57 819.

Aspirantansvarig PO Fyrbodal

Lennart Hjelm lennart.hjelm@polisen.se

Tfn: 010-56 51 699

Emma Andersson emma.andersson1@polisen.se

Tfn: 0725-89 54 31

Aspirantansvarig PO Storgöteborg

Ingemar Gudmundson ingemar.gundmundson@polisen.se

Tfn: 010-56 54 936