Polisutbildningen på distans

Du kan läsa polisutbildning på distans i Umeå, Borås och Växjö. Från utbildningsstarten höstterminen 2019 är upplägget för distansutbildningen samma på alla utbildningsorter.

Person vid datorskärm

Studierna bedrivs på heltid i en mix av obligatoriska närstudieveckor på respektive universitet/högskola (3-5 veckor/termin) och på distans med stöd av en webbaserad lär-plattform. Studenten behöver en dator, webbkamera och hörlurar för att kunna följa utbildningen.

Antagningsprocessen för distanssökande är densamma som för Polisprogrammet i övrigt, med skillnad att du kan önska studieplats under distansutbildningen.

Läs mer på respektive lärosäte:

Umeå universitet

Högskolan i Borås

Linneuniversitetet i Växjö

Till toppen