Polisutbildningens innehåll

Polisutbildningen integrerar olika kunskapsområden. Teoretiska studier varvas med praktik genom övningar, fältstudier och färdighetsträning som i vissa delar ställer krav på fysisk förmåga.

Termin    1-4 Termin 5
Utbildning Aspirant
  Praktik  6 månader   

Målet med utbildningen är att du ska uppnå de kunskaper och färdigheter som gör att du på ett rättssäkert och professionellt sätt kan utföra polisens uppdrag i en föränderlig omvärld. Oavsett studieort i landet gäller samma utbildningsplan.

Utbildning på skolan

Teoretiska studier varvas med praktik genom övningar, fältstudier och färdighetsträning som i vissa delar ställer krav på fysisk förmåga. Polisutbildningen är problembaserad vilket innebär att du får lära dig att analysera problem, söka kunskap, se orsakssamband, finna lösningar samt fatta beslut och utvärdera dina insatser.

I studierna ingår juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Studierna tar sin utgångspunkt i polisiärt arbete och polisens uppdrag, regelverk samt metoder.

Polisprogrammet ger dig kunskaper om bland annat polisens roll och uppdrag i samhället, brottsutredning, förhörs- och intervjumetodik, kriminalteknik, brottsförebyggande arbete, polisiär konflikthantering (taktik, självskydd och vapen), it- och kommunikationssystem, trafiksäkerhet och polistaktisk bilkörning, ordning och trygghet.

Frågeställningar om mänskliga rättigheter, etik, värdegrund och bemötande är integrerade under hela utbildningstiden för att medvetandegöra normer och värderingar. Stor vikt läggs vid att öka din självkännedom och din förmåga att fatta välavvägda beslut i olika situationer.

Aspirantutbildning

Under den sista terminen på utbildningen ingår sex månaders avlönad aspirantutbildning. Då får du tillfälle att fördjupa och tillämpa de kunskaper och färdigheter som du förvärvat under utbildningen.

Aspirantutbildningen ska ge träning i problemorienterat polisarbete men också möjligheten att prova på bredden i polisyrket. Aspirantutbildningen genomförs under kvalificerad handledning av erfarna poliser som är särskilt utbildade för uppgiften.

För att få delta i aspirantutbildningen krävs att alla tidigare moment i utbildningen är godkända. Observera att du under aspirantutbildningen inte är garanterad placering vid din utbildningsort. 

Eget ansvar för träning och hälsa

Delar av polisutbildningen ställer krav på fysisk förmåga, till exempel övningar där du ska springa eller utföra tunga lyft. Under utbildningen övas självskydd som kräver både kondition och viss styrka. Det är dock inte några extrema krav på fysisk kapacitet, däremot bör du ha en livsstil som innefattar regelbunden och långsiktig träning.

Utbildningen innehåller moment om hur du sköter din hälsa och råd om hur du kan bygga upp din fysik men du tar du själv ansvar för din hälsa och fysiska träning.

Träna allsidigt och regelbundet

På prövningen kommer din kondition och styrka att mätas. Är du frisk, har en god grundkondition samt tränar allsidigt och regelbundet några gånger i veckan bör du klara de fysiska testerna. I handboken Träna rätt finns råd om träning, kost, sömn och även exempel på övningar. 

Träna rätt